در تصویر زیر یک مدار کراس اور اکتیو رو می بینید که سه راهه هست .یعنی دارای صافی های توئیتر - میدرنج و ووفر هست
این مدار با ولتاژ دوبل 15 ولت کار می کنن و فرکانس 450 تا 3000 هرتز رو عبور می ده.
همه چیز کاملا" مشخص شده هست امیدوارم مفید واقع شود.این هم نقشه مدار

[HIGHLIGHT=#4bacc6]http://www.kk-pcb.com : منبع[/HIGHLIGHT]