در مدار آمپر متر مشاهده می کنید که پین های شماره 10 و 11 آی سی شماهر 3به هم متصل شده اند. در این مدار ما باید باکمک و تنظیم RV4 به رقم صفردر سون سگمت ها برسیم.

سپس با اتصال سری یک مقاومت یک مقاومت 10اهم -10 وات و یک باتری 9 ولتی جدید به قطب مثبت پین ورودی یا همان +INباید آنقدر RV3 را تغییر دهیم تا در سون سگمت ها عدد 0.90 آمپر را داشتهباشیم.
بهتر است با یک آمپر متر خارجی این عدد چک شود.

یک نقطه که باید به آن دقت شود خازن های C4 ,C5 هستد که بای دکیفیتی بسیار بسیار خوب داشته باشند.

همچنین مقاومت های R4,45 نیز بای دتلورانس کمی داشته باشند و یا به عبارتی دقیق باشند.

خطای اندازه گیری این آمپر متر 100 میلی آمپر است و با ولتاژ رگوله شده 5 ولت کار میکند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]لیست قطعات


R1=680Kohms
C1-5=10nF
IC2-4=CA3161E Intersil-Harris
R2-6=1Mohms
C2-6=47uF 16V IC5=7805
R3=6.8Kohms
C3-7-10-11=100nF
R4-7=270 ohms
C4-8=220nF 1%
Q1……6=BC557
R5=0.1 ohms 5W
C9=2200uF 25V
DS1……6= 7Segment Display common anode
RV1-4=50Kohms trimmer 10 turns
C12=10uF 16V
RV2-3=5Kohms trimmer 10 turns
IC1-3=CA3162E Intersil-Harris

توضیحاینکه بعضی قطعات در مدار نیستند! لازم است بدانید که این قطعات مربوط بهمدار ولتمر دیجیتال هست که مدارش در همین انجمن موجود است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]