برای دوستان مدار یک ولت متر دیجیتال را قرار می دهم. این مدار از آیسی CA3161 استفاده میکند. در خورجی 3 سون سگمنت آند مشترک دارد و میتواند تا ماگزیمم 100 ولت با حداکثر خطای 100 میلی ولت را اندازه گیریکند.
برای ارتقا ء رنج میبایست مقاومت به آن اضافه کند و برای تبدیل به نوع AC باید یکسوساز به آن اضافه کنید.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


در مدار 2 پتانسیو متر داریم بنام VR1 و VR2

بعد از ساخت پتانسیومتر VR1 را آنقدر میچرخانیم تا Display صفر شود.

برایتنظیم مدار میبایست یک ولتاژ رگوله شده مبنا به اندازه 900 میلی ولت به آناعمال کنیم و پناسیومتر VR2 را بچرخانیم تا عدد 900 میلی ولت را روینمایشگر داشته باشیم.

بعضی مواقع میبایست برای دقت و کیفیت خوب این ولتاژ را با یک مولتی متر خارجی تست کرد.


لازم به ذکر ازست که مدار با ولتاژ رگوله شده 5 ولت کار میکند.

نگته مهم اینکه کاهش یا افزایش ولتاژ روی عملکرد مدارات اندازه گیر دیجیتال بشدت موثر است.

لیست قطعات

R1=680Kohms
C1-5=10nF
IC2-4=CA3161E
R2-6=1Mohms
C2-6=47uF 16V
IC5=7805
R3=6.8Kohms
C3-7-10-11=100nF
GR1=4X 1N4001
R4-7=270 ohms
C4-8=220nF 1%
Q1……6=BC557
R5=0.1 ohms 5W
C9=2200uF 25V
DS1……6= 7Segment Display common anode
RV1-4=50Kohms تریمر ده دور
C12=10uF
RV2-3=5Kohms تریمر ده دور

منبع:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]