با استفاده از مدار زیر می توانید تا 10 عدد ال ای دی را با برق شهر روشن کنید از این مدار می توانید به عنوان چراغ خواب هم استفاده نمایید
]

توجه : در هنگام وصل شدن به برق شهر کلیه قطعات برق دار خواهند بود لذا از دست زدن به مدار خودداری کنید

_________________