مداری را که در شکل های زیر میبینید به مدار محافظ بلندگو معروف است این مدار بین بلندگو و آمپلی فایرقرار می گیرد این مدار در واقع محافظ دو جانبه هست یعنی هم از آمپلیمحافظت می کند و هم از بلندگو .

کاربرد مدار:
1) در آمپلی فایر هایی که در خروجی خود خازن ندارند سوختن ترانزیستورهایخروجی باعث می شود تا جریان DC مستقیما" وارد بلندگو شده و باعث سوختن شود. لذا این مدار به محض سوختن ترانزیستورهایی خروجی بلندگو را از خروجیآمپلی فایر قطع کرده و مانع سوختن بلندگو می شود
2) در صورتی که خروجی مدار آمپ اتصال کوتاه شوند باعث سوختن ترانزیستورهای خروجی می شود لذا مار فوق از این عمل جلوگیری می کند
3)زمانی که یک آمپلی فایر روشن می شود برخی خازن ها سریعا" شروع به شارژ شدنمی کنند و جریان زیادی را به سمت بلندگو راهی میکنند که باعث می شود صفحهدیافراگم بلندگو پرتاب شود که صداش هم قابل شنیدن هست به این عمل اصطلاحا"پلاپ گفته می شود حال مدار فوق عمل آنتی پلاپ را انجام می دهد یعنی با تاخیر چند ثانیه ای بلندگو را به آمپ وصل می کند

عکس های مدار :
این PCB یک مشکلی داشت که من در نقشه اون رو برطرف کردم - در واقع خروجی ودار باید به قسمت NC وصل شود .امیدوارم مفید واقع شود