آماری که درباره میزان دستمزدهای مربیان فوتبال لیگ برتر ایران در فصلگذشته لیگ منتشر شده ، نشان می دهد که هر مربی لیگ به طور متوسط در هر ماه، بین 12 میلیون و پانصد هزار تا 83 میلیون تومان دریافت کرده است.

بر اساس آنچه "جام جم" (وابسته به صدا و سیما) منتشر کرده ، مربیان 17 تیم لیگ برتر (لیگ برتر 18 تیم دارد که در فصل پیش 17 تیمش متعلق به بخش عمومی بوده اند)، در فصل گذشته فوتبال ایران قریب به 8 میلیارد تومان از بیت المال پول گرفته اند ؛ به جدول زیر توجه فرمایید:

این ارقام نجومی در حالی به مربیان فوتبال ایران پرداخت می شود که دیگرحقوق بگیران بیت المال یعنی کارمندان و کارگران دولت و شرکت های بخش عمومی، عمدتاً مبالغی بین 500 هزار تا 700 هزار تومان در ماه دریافت می کنند کهمجموع دریافتی شان در طول یک سال به 10 میلیون تومان هم نمی رسد. حالبماند افرادی که با حقوق های زیر 500 هزار تومان و ته فیش های بسیار ناچیزگذران زندگی می کنند.

اگر کارمندی با ارزش پول امروز ، ماهانه 700هزار تومان بگیرد ، کل دریافتی او در طول 30 سال خدمتش که یک عمر محسوب میشود 252 میلیون تومان می شود که از دریافتی یک سال بسیاری از مربیان لیگدر یک سال ، کمتر است! این ، کجایش با عقل و عدالت همخوانی دارد؟!

ایندر حالی است که کامندان و کارگران حقوق بگیر ، 12 ماه سال را باید هر روزحداقل 8 ساعت کار کنند ولی کل لیگ برتر ، فقط 34 هفته است.

اینارقام بی حساب و کتاب در حالی از کیسه ملت خرج مربیان چند تیم محدود میشود که برای افزایش مثلاً 10 درصدی حقوق کارمندان و کارگران ، دهها جلسهدر سطح کارشناسان و وزرا و هیات دولت برگزار می شود و بدون مصوبه کابینه ،یک ریال هم به حقوق کارمندان و پاداش و اضافه کاری آنها افزوده نمی شود.آن وقت آقایان میلیادرها تومان پول ملت را بدون هیچ گونه ظابطه منطقی بینچند مربی انگشت شمار تقسیم می کنند و نکته جالب ماجرا هم اینجاست که همیشههم طلبکارند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
دقتکنید که این رقم ، جدای از مبالغ هنگفتی است که اعضای دیگر کادر مربیگری ،بازیکنان و مدیران باشگاه ها دریافت می کنند. البته اگر این ارقام توسطباشگاه های خصوصی پرداخت می شد ، انتقادی بدین شکل نبود ولی سخن اینجاستکه این پول ها از بخش عمومی و به صورتی کاملاً تبعیض آمیز و فساد آلودپرداخت می شود.

به عنوان مثال در حالی که در همین باشگاه سپاهان کهمتعلق به شرکت فولااد مبارکه است ، میلیاردها تومان بین چند مربی و بازیکنتفسیم می شود و سرمربی اش ماهانه 83 میلیون گرفته ، که برای کارگر همانشرکت که در سخت ترین شرایط کار می کند ، هیات دولت کف 330 هزار و 300تومان برای هر ماه را تعیین کرده است که 250 برابر کمتر از دستمزد آقایمربی است!

واقعاً کجای کار امیر قلعه نوعی از کارگری که در خطتولید جانفرسای فولاد کار می کند مهم تر و سخت تر است که این آقا باید یکمیلیارد تومان از فولاد مبارکه بگیرد و آن کارگر 100 برابر کمتر؟ مگر قیمتنان برای آن کارگر ، یک صدم است؟!

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
آیاکارگر تراکتورسازی که برای کشاورزی مملکت ، تراکتور تولید می کند مهم تراست یا فراز کمال وند که به اسم تراکتورسازی ، کار فوتبال می کند و ماهی29 میلیون می گیرد؟

یا کجای کار حمید درخشان از کارگران زحمتکششهرداری تبریز سخت تر و حیاتی تر است که اولی دهها میلیون پول بگیرد ودومی محتاج نان شب باشد و دلش به این خوش که تیمش گل زد؟!
... و چنین سوالاتی درباره همه تیم های دیگر نیز صادق است.

آیاکار مهندسی که بعد از 20 سال تحصیل ، در فلان دکل نفتی خلیج فارس در گرمایبالای 50 درجه کار می کند ، مهم تر و طاقت فرساتر و ملی تر است یا کارغلامحسن پیروانی که مربیگری تیم صنعت نفت را بر عهده دارد و به اسمکارگران و مهندسان نفت ، سالی 150 میلیون تومان می گیرد؟

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
بهنظر می رسد مجلس شورای اسلامی باید به فوریت تمام وارد ماجرا شود و نگذارددسترنج کارگران و پول ملت ، این گونه بی حساب و کتاب به جیب عده ایفوتبالیست و مربی سرازیر شود. اگر این افراد از بخش خصوصی حقوق می گیرندکه خود دانند و کارفرمایشان اما اگر از بخش عمومی دستمزد می گیرند ، بایدآنها هم تابعی از قوانین و مقررات دستمزدهای مصوب باشند ، درست مانند سایرکارمندان و کارگران مگر این که مجلسی ها ، رسماً به وجود قانون آپارتایددر کشور رأی مثبت بدهند

منبع:عصر ایران