[JUSTIFY]لک قهوه:
برروی لک پارچه تا ارتفاع ۵ تا ۶ سانتیمتر آب جوش ریخته و برای چند ساعتی بههمین حال باقی میگذاریم ، چناچه لک بر روی لباس پشمی یا ابریشمی باشد لکسریعا توسط آب سرد و یا ولرم پاک میشود و اگر باقیمانده روغن وجود داشتهباشد توسط تتراکلرید کربن ویا نفت از بین میرود . درصورت بزرگ و یا زبادقدیمی بودن لک مقدار کمی از اثر آن باقی میماند ، که خشکاندن لباس درمقابل نور خورشید موجب از بین رفتن آن میشود و اگر پارچه سفید است از موادسفید کننده میتوان استفاده کرد
[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]لک میوه:
برایپارچه های قابل شستشو قسمت لک را بر روی یک کاسه قرار داده و از بالا بهوسیله کتری محتوی آب جوش مستقیما بر روی آن میریزند ، لک باقیمانده را باخیساندن در آب لیمو و سپس در معرض نور خورشید قرار دادن از بین میبرند،البته برای پارچه های سفید کتان یا پنبه ای میتوان از آب ژاول استفاده کردولی نمیتوان از این ماده برای پارچه های ابریشمی یا پشمی یا رنگی استفادهکرد .
[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]لک چربی :
تتراکلرید کربن ، کلروفرم ، اتر ، بنزین سفید ، نفت مواد موثری در پاک کردن لکچربی حیوانی و گیاهی میباشند ، استفاده از این مواد مناسب ترین روش در پاککردن اینوع لکها میباشد ،
لکچربی از روی پارچه های قابل شستشو معمولا با شستن با آب گرم و صابون ازبین میرود ، روش دیگر برای پارچه های غیر قابل شستشو این است که قسمت لکرا بر روی سطحی صاف پهن کرده و بر روی لک یک ماده جاذب مثل کاغذ خشک کن ،گرد اکسید منیزیم ، گچ یا گرد تالک سفید پخش میکنند سپس ماده جاذب را رویلک می غلطانند تا حالت چسبندگی پیدا کند با برس محل را تمیز کرده و اینعمل را تکرار میکنند ، و اگر پاک نشد لایه جاذب را برای مدت یک شب بر رویلک میگذارند بماند
[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]لک روغن :
بااستفاده از اسفنج آغشته به تیتر خالص و یا تترا کلرید کربن میتوان اینوعلکها را ازبین برد اگر لک بزرگ باشد تمام قسمت توسط تیتر شسته شده و چندینبار در حلال تازه آبکشی می شود .
لکهایرنگ تازه را میتوان با مقدار کافی صابون و آب از بین برد ، و لکهای قدیمیرنگ بدین روش نیز ممکن است از بین برود و در صورتیکه قبل از آن قسمتی ازلک بوسیله کره و یا روغن کاملا مرطوب شده باشد .
[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]لک مرکب و جوهر :
بهلک مرطوب مرکب لباس میتوان یکی از مواد آرد گندم ، نمک گچ ، پودر تالکافزود تا مرکب اضافی جذب آن شده و مانع از پخش مرکب به سایر قسمتها شود .پس از رنگی شدن ماده جاذب آن را پاک کرده و از ماده جدید استفاده میکنندتا آنکه لک جوهر کاملا خشک شود . سپس قسمت لک را وارد خمیری که با یکی ازمواد فوق ساخته اند کرده و دوباره عمل را تکرار میکنند.
روشدیگر آن است که قسمت لک را برای یک یا دو روز داخل شیر خیس میکنند و درصورت لزوم شیر را عوض میکنند تا لک کاملا از بین برود . شیر پاستوریزهبرای این کار رضایت بخش نخواهد بود زیرا شیر قبلا نباید گرم شده باشد .برای پارچه های قابل شستشو شستن توسط توسط صابون و اتو کشیدن رضایت بخشخواهد بود .
[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]لک زنگ آهن :
منطقهلک شده پارچه را بر روی ظرف آبی که در حال جوشیدن است قرار داده سپس یکلیمو را فشرده و آب آن را بر قسمت لک می ریزند . پس از چند دقیقه آن راشسته و عمل را تکرار کنید . روش دیگر آن است که بر روی لک نمک مرطوب شدهبا آب لیمو ریخته و آن را در معرض نور خورشید قرار میدهند در صورت لزوم آبلیموی بیشتری به آن می افزایند .
[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]لک چای :
اگرلک بر روی پارچه پنبه ای و یا کتانی برای چند روز باقی مانده باشد قسمت لکرا در محلول براکس خیس میکنند (۱ تا ۱.۲ قاشق چایخوری در یک فنجان آب) وسپس درآب جوش آبکشی میکنند . استفاده از پرمنگنات پتاسیم در مورد لکهایمقاوم در برابر معرفهای دیگر مناسب است ، بدین طریق که یک قاشق چایخوری ازپرمنگنات پتاسیم را در ۲ تا ۳ لیتر آب حل میکنند محلول را توسط قطره چکانبر روی قسمت لک لباس میریزند در زیر قسمت لک ظرفی جهت جمع شدن محلولپرمنگنات
قرار میدهند و برای ۵ دقیقه این عمل را ادامه داده و سپس توسط یک اسفج آغشته به آب اکسیژنه مالش میدهند ، قبلا
روی یک قسمت کوچک از پارچه کار را امتحان کنید تا رنگ اصلی پارچه از بین نرود .
[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]لک لاک :
با استفاده از اسفنج آغشته به الکل یا استون میتوان لک لاک را پاک کرد
[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]لک قیر :
قیر به راحتی در حلالهای نفتی و تترا کلرید کربن حل میشود از این رو میتوان با شستشوی لباس توسط این مواد لک قیر را برطرف کرد.
[/JUSTIFY]