بی بی سی: این معماری زیبا متعلق به استادیومبسکتبالی است که قرار است میزبان بازی های المپیک ۲۰۱۲ لندن باشد و کارپیاده سازی اش طبق برنامه زمان بندی به پایان رسیده است. ‏

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
فارغاز طراحی زیبا، این مجموعه بزرگ ورزشی به گونه ای ساخته شده که دایمینباشد. این ساختمان بعد از مسابقات المپیک بازیافت و جمع آوری می شود. ‏

لندناین استادیوم ۱۲ هزار نفره را تنها طی ۱۵ ماه تکمیل کرده و قرار است علاوهبر بسکتبال، بازی های هندبال هم در آنجا برگزار شود. ‏

در اینسازه با ۳۵ متر ارتفاع از ۱۰۰۰ تن فولاد استفاده شده و هنوز در موردبازیافت آن اطلاعاتی ارایه نشده است. اما ممکن است این استادیوم را بهکشور بعدی که قرار است مسابقات المپیک را برگزار بکند منتقل کنند! ‏

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]