پرواز رویایی با هواپیمای شیشهای ‬


شركت هواپیماسازی ایرباس هواپیمایی طراحی كرده كه امكانات فضای داخلی آن از هتلهای لوكس هم بیشتر بوده و پنجرهها و سقف آن شیشهای است.


به گزارش برنا، شركت هواپیماسازی ایرباس، طرح هواپیمایی را معرفی كرده كه با داشتن پنجرهها و سقف شیشهای، مسافران میتوانند تمام مناظر زیر پای خود را ببینند.


بر اساس گزارش دیلی میل، این هواپیما به گونهای طراحی میشود كه دیوارههای آن بر اساس شرایط نور محیط، تغییر میكنند. شناسایی مسافران هم به كمك اثر دستهایشان انجام میشود. امكانات صوتی و تصویری از قبیل بازیهای رایانهای و نسخههایی از داستانهای كودكان كه والدین هنگام خواباندن فرزندانشان نیاز دارند برای هریك از مسافران در نظر گرفته شده كه انرژی الكتریكی این تجهیزات با گرمای بدن مسافران، تامین میشود.


در كابین این هواپیما بازیهای مجازی دیگری هم طراحی شده، مثلاً مسافران علاقمند به گلف میتوانند در طول سفر خود، این بازی را به صورت مجازی انجام دهند.


در كابین هواپیما، قسمتی برای استراحت و تقویت قوای بدنی مسافران در نظر گرفته شده و مسافران میتوانند در این قسمت با خوردن مواد حاوی ویتامین و هوای پاك و نورپردازی ملایم، خستگی را از خود دور كنند.


مدیر اجرایی شركت ایرباس میگوید: هدف ما این است در آینده، مسافران از آرامش كامل در طول سفر برخوردار باشند و در عین حال كمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.کد:
http://ayandenews.com/news/30703