با مطلبی برخوردم که احساس کردم دیدن و شنیدنش باآنکه ممکن است تکراری باشد برای دوستان فهیم سنترالی خالی از لطف نباشدوآن تاریخچه و سیر ساخته شدن کبریت امروزی میباشد

و در ادامه......
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]روزگارانگذشته برای افروختن آتش از سنگ آتشزنه (چخماق) استفاده می کردند. در برخیمناطق نیز با سایش طنابی کنفی بر روی قطعه چوبی خشک آن را به آتش میکشیدند. امروزه هیچکدام از این روش ها به کار برده نمی شود . اغلب مردم باکبریت یا فندک اتش روشن می کنند. کبریت، وسیله ای ساده برای روشن کردن آتشاست. البته در بسیاری از واکنش های شیمیایی ، گرما و آتش تولید می شود،اما کبریت اختراعی نسبتا جدید است. داستان اختراع کبریت چنان پیچیده وپردردسر بوده است که اگر روزی، تمدن بشری به پایان برسد و شما بر رویزمینی سرد و یخبندان قرار بگیرید مایل به تکرار این اختراع نخواهید بود!امروزه، مواد مصرفی در ساخت کبریت عموماً مطمئن و ایمن هستند اما در گذشتهچنین نبوده است.


درسال 1669 ، کیمیاگری از شهر هامبورگ به نام«هنیگ براند» مشهور به دکتر«توتونیکوس» ، ضمن تلاش برای تبدیل فلزات دیگر به طلا، موفق به کشف فسفرسفید شد. این کشف را می توان سرآغاز اختراع کبریت دانست. روش براند برایتهیه فسفر سفید به این صورت بود که از تبخیر مقدار زیادی ادرار، جسمیخمیری به دست آورد که در اثر حرارت دادن آن با ذغال و هدایت بخار حاصل بهداخل یک حباب وارونه شده در آب، ماده ای سفید و مومی شکل به دست آورد کهدر تاریکی می درخشید. به این ترتیب عنصر فسفر کشف شد. البته در آن زمانتعداد عناصر شمیایی شناخته شده بسیار کم بود و به طلا، نقره، مس، جیوه،آهن، سرب و چند عنصر دیگر محدود می شد.براند سعی کرد فرایند تهیه فسفر رابه صورت یک راز نزد خود نگهدارد، اما بعدها کشف خود را به یک کیمیاگرآلمانی به نام «کرافت» فروخت. کرافت با تهیه مقداری فسفر سفید راهی شهرهایمختلف اروپا شد تا درخشندگی و نور افشانی این ماده را به نمایش بگذارد.سرانجام، راز تهیه فسفر سفید از ادرار برملا شد. دشواری این روش «کانکل» و«بویل» را بر آن داشت تا در سال 1678 روش کارآمدتری برای تهیه فسفر ازسدیم فسفیت پیدا کنند. رابرت بویل ورقی از کاغذ را به فسفر سفید آغشته کردو قطعه چوبی آغشته به گوگرد را روی آن کشید. در اثر سایش آتش پدید آمد وکاغذ مشتعل شد. در آن روزگار، تهیه فسفر کاری سخت بود به همین دلیل کشفبویل در حد یک کنجکاوی باقی ماند. روش بویل برای تهیه و خالص سازی فسفر،به مراتب بهتر از روش براند بود.در سال 1826 «جان والکر» قطعه چوبی رابرای هم زدن مخلوطی از آنتیموان سولفیت، پتاسیم کلرات، صمغ و نشاسته بهکار برده بود. او مشاهده کرد چوب آغشته شده به این مواد، پس ازخشک شدن، دراثر مالش آتش می گیرد. به این ترتیب ، او برای نخستین بار کبریت مالشی راکشف کرد. والکر کشف خود را به مردم نشان داد ولی آن را به ثبت نرساند.شخصی به نام «ساموئل جونز»که نمایش آتش گرفتن کبریت جان والکر را مشاهده کرده بود، اقدام به تولید وفروش نوعی کبریت به نام «لوسیفرس» در ایالت های جنوبی و غربی آمریکا کرد.اشتعال این کبریت ها با انفجار همراه بود گاهی اوقات جرقه های تا فاصلهنسبتاً دور پرتاب می کردند و بوی شدید موادآتش بازی می دادند. در سال 1830«چارلز سائوریا» فرمول کبریت را با استفاده از فسفر سفید تغییر داد و بهاین ترتیب بوی شدید آن از بین رفت. اما خود فسفر ماده ای سمی و خطرناکبود. بسیاری از مردم دچار نوعی بیماری به نام «فاسی جو» می شدند. کارگرانکارخانه فسفر سازی نیز در معرض بیماری استخوان قرار می گرفتند. یک قوطی ازاین کبریت ها برای کشتن یک انسان کافی بود! بالا خره ، در سال 1892«جاشیوا پوسی» کبریت بغلی را اختراع کرد که در آن، سطح مالش چوب کبریت هادر قسمت داخلی و در مجاورت سر چوب کبریت ها قرار داشت. در اثر وارد آمدنفشار بر بسته کبریت، امکان اشتعال همزمان تمام چوب کبریت ها وجود داشت.شرکت کبریت سازی «دیاموند» اختراع پوسی را خرید و سطح مالش کبریت ها را بهقسمت بیرونی بسته منتقل کرد. در سال 1910 به علت فشار های اجتماعی برایممنوع ساختن کبریت های فسفر سفید، شرکت دیاموند اختراعی برای ساخت کبریتهای غیر رسمی به ثبت رساند که در آن، از نوعی فسفر سولفید استفاده شده بود. در همین زمان، کنگره آمریکا مالیاتی سنگین بر کبریت های فسفر سفید وضعکرد. در روزگار ما، فندک های گازی که با گاز بوتان پر می شوند، در بخشوسیعی از جهان جای کبریت را گرفته اند. اما کبریت هنوز ساخته می شود. بهعنوان نمونه شرکت کبریت سازی دیاموند سالانه بیش از 12 میلیارد قوطی کبریتمی سازد.


روایتی دگر:
نخستینکبریت بیخطر در چه سالی ساخته شد؟ نخستین کبریت بیخطر به همت یک اتریشیبا نام «آنتون وان اشروتر» ابداع شد. گفتنی است که وی اختراع خود را درسال ۱۸۴۵ میلادی ارائه داد.