تحريم ايران (یکی از) بزرگترين شركت كشتيراني انگليس را ورشكست كرد
خبرگزاريفارس: در پي اعمال تحريمهاي يكسويه عليه ايران از سوي اتحاديه اروپا وآمريكا، يكي از شركتهاي اصلي كشتيراني در انگليس ورشكست شد.


بهگزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، شركت كارگزار كشتيراني "جانسوناستيونس " كه دفتر اصلي آن در انگليس بوده و نمايندگي شركت جمهوري اسلاميايران را برعهده داشت، با تحمل ضرر و زيان ناشي از تحريم يكجانبه عليهايران، در حالت ورشكستگي قرار گرفت.

بنا بر اين گزارش، "ديويدمريگلد " يكي از شركاي صاحب اين شركت گفت: تحريمها عليه كشتيراني جمهورياسلامي ايران، مشكلات بزرگي را از جمله قطع تسهيلات بانكي را به وجود آوردكه در اين شرايط تجارت كار مشكلي خواهد بود.

وي تصريح كرد: "بااز دست دادن يكي از مشتريان بزرگ خود [ايران]، بسيار سخت خواهد بود كه دركوتاه مدت، يك مشتري بزرگ ديگر را جايگزين آن كرد. "

شركت"پيكياف " دراينباره گفت: "با اعمال تحريمها عليه ايران از سوياتحاديه اروپا و آمريكا، تسهيلات بانكي شركت جانسون استيونس قطع شد، كهاين موضوع نقل و انتقلات مالي را بسيار مشكل كرد. "

در حالي كهتحريم ايران براي بسياري از شركتهاي بينالمللي مشكلاتي را ايجاد كردهاست، شركت كشتيراني ايران پيش از اعلام كرد: "تحريمها خطوط كشتيرانيايران را فلج نخواهد كرد. "

رئيس شركت كسترل كه بيشترين سهم ازشركت جانسون استيونس را در اختيار دارد، تصريح كرد وضعيت بسيار وخيمي است.اين شركت پيش از اين درآمد بسياري از همكاري با شركت كشتيراني جمهورياسلامي ايران داشته است.
انتهاي پيام/ص


منبع خبر : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]