گوگل بار دیگر به سراغ یکی از مفاخر جهان رفته و لوگوی خود را به شیوهای جالب تغییر داده است.

بهگزارش ایتنا به نقل از الیوم السابع، گوگل روز پنجشنبه ۹ ژوئن (۱۹ خرداد)به مناسب نود و ششمین سالگرد تولد لس پال، مخترع و موسیقیدان آمریکایی،لوگوی خود را به شکل یک گیتار الکتریکی تغییر داده است.

نکتهجالب توجه این است که این تغییر لوگو فقط به صورت یک تصویر ترکیبی با خطوطنامنظم نیست بلکه کاربران میتوانند با این گیتار مجازی، آهنگ دلخواه خودرا بنوازند.

در واقع این لوگو یک گیتار واقعی است که میتوان با لمس سیمهای آن به وسیله نشانهگر ماوس، آهنگ نواخت.

گفتنی است لس پال به دلیل نوآوریهایش در صنعت ضبط موسیقی شناخته شده است.

وی تکنیکهای متعددی را در آهنگسازی با گیتار باب کرده که تا به امروز الهامبخش بسیاری از نوازندگان گیتار الکتریک بوده است.


آقای پال در ۹ ژوئن سال ۱۹۱۵ در ویسکانسین آمریکا به دنیا آمد و در ۱۳ آگوست سال ۲۰۰۹ در سن ۹۵ سالگی دیده از جهان فرو بست.
itna.ir