[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]- با استعفای دومینیک استراوس کان به دنبال اتهامات مشکوک تجاوز جنسی ،رقابت جهانی برای احراز ریاست صندوق بین المللی پول آغاز شده است ،بطوریکه سنگین وزن های اروپایی در حال آماده شدن برای رقابت بر سر ریاستاین نهاد مالی حساس شده اند .

این رقابت با واکنشهای زودهنگاماروپایی ها زودتر از حد انتظار آغاز شده ، آنجلا مرکل ، صدر اعظم آلمان باتاکید بر لزوم انتخاب سریع در این مورد گفت "من امروز اسمی را اعلامنمیکنم اما مطمئنا گفتگوهای ما در حوزه ی اتحادیه ی اروپا خواهد بود"

تاکنون در صف بندی های اولیه ، در اتحادیه ی اروپا دو فرد ، یعنی جین کلاود تریخت ، رییس بانک مرکزی اتحادیه ی اروپا با حمایت هلند و لاژارد ، وزیر امور اقتصادی فرانسهبا حمایت سوئد و بقیه کشورها از کاندیداهای مطرح شده برای مقام ریاستصندوق بین المللی پول هستند . اما کمیسیون اروپایی اعلام کرده است اعضایاتحادیه ی اروپا باید تنها یک نفر را به نمایندگی از اتحادیه ی 27 عضویاروپا برای این مقام انتخاب کنند .

هرچند بنابر تحلیل ها لاژاردبخاطر انگلیسی روان و بیش از 2 دهه تجربه در قوانین مالی ، قویترینکاندیدای اتحادیه ی اروپا بشمار میرود ، اما [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]گزارش داد تلاش وی برای تصدی ریاست صندوق بین المللی پول میتواند تحتتاثیر تصمیمی که او در مورد اختلاف دولت فرانسه با برنارد تاپیه ، سرمایهدار و دوست نزدیک نیکلاس سارکوزی ، رییس جمهور فرانسه خواهد گرفت ، قراربگیرد.

اما آن طرف تر در اروپای شرقی ، امروز 12 کشور از اعضای اتحاد کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) حمایت خود را از کاندیداتوری گریگوری مارچنکو ، رییس بانک مرکزی قزاقستان برای ریاست صندوق بین المللی پول اعلام کرده اند .

به گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، سرگئی شوتسوف ، معاون رییس بانک مرکزی روسیه در حمایت از کاندیدای قزاقتاکید کرد جانشین کان باید از یک کشور در حال توسعه انتخاب شود ، موضعی کهرییس بانک مرکزی کره ی جنوبی و وزیر دارایی آفریقای جنوبی هم بر آن تاکیدکرده اند .

چین هم در اظهار نظری در این مورد اعلام کرده که رییسبعدی صندوق بین المللی پول باید از بازارهای نوظهور انتخاب شوند . رییسبانک مرکزی چین نیز اعلام کرد رییس بعدی باید بر اساس "توانایی ، روحیه وتلاش" انتخاب شود .

از جنگ جهانی دوم تاکنون ریاست اروپایی ها برصندوق بین المللی پول و ریاست آمریکایی ها بر بانک جهانی به صورت یک عرفدر آمده است ، حال باید دید با استعفای دومینیک کان ، چه کسی کرسی ریاستوی بر صندوق بین المللی پول را خواهد گرفت .