رئیس فدراسیون فوتبال با ابراز تاسف از عدم برگزاری دیدار دو تیم ملیایران و اردن گفت: از مسئول برگزار کننده این مسابقات به فیفا شکایتخواهیم کرد.

به گزارش «شيعه نيوز» ، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان که خود را برایحضور در دور دوم رقابتهای مقدماتی المپیک لندن آماده کرد بود، قرار بودساعت 19:00 روز جمعه به مصاف تیم ملی اردن برود که به دلیل اجازه ندادنمسئول برگزاری مسابقات از کشور بحرین به جهت استفاده بانوان ایرانی ازپوشش اسلامی، این بازی برگزار نشد.

این در حالی بود که پیش از این ملی پوشان کشورمان در دور اول رقابتهایمقدماتی المپیک لندن با پوشش کامل اسلامی به رقابت با حریفان خود پرداختهبودند . بازیکنان تیم ملی پس از حضور در زمین مسابقه و خواندن سرود جمهوریاسلامی ایران و زدن دور افتخار در استادیوم و در نهایت سجده کردن بر پرچممقدس کشورمان،زمین مسابقه را با چشمانی اشک آلود ترک کرده و بازیکناناردنی به همراه تماشاگرانی که در ورزشگاه حضور داشتند به تشویق تیم ملیایران پرداختند. این بازی قرار بود در ورزشگاه 75 هزار نفری ورزشگاه اماناردن به مصاف حریفان خود برود.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در این مورد به سایت فدراسیون فوتبالگفت: پیش از این ما با سپ بلاتر- رئیس فدراسیون جهانی فوتبال- فیفامذاکرات لازم را در خصوص حضور بانوان ایرانی با پوشش کامل اسلامی انجامداده بودیم اما متاسفانه نمی دانم چرا مسئول برگزار کننده مسابقات اجازهبازی به تیم ملی کشورمان را نداده است.

کفاشیان ادامه داد: هر چند که در قانون فیفا آمده است هیچ کشوری حقندارد با پوشش اسلامی بازی کند اما ما با مسئولان فدراسیون جهانی فوتبالرایزنی های لازم را انجام داده بودیم و متاسفانه مشخص نیست که چرا مسئولبحرینی مسابقات از حضور بانوان در این دیدار جلوگیری کرد.