جملات قصار افشین قطبی

مروری بر "جملات قصار" قطبی؛ "حاجیلو چسب عشق است"
[JUSTIFY]کاری که شما با مارکو کردید، حیوان با حیوان نمیکند.
(در دفاع از دستیارش در لیگ هشتم که به دلالی متهم شده بود.)[/JUSTIFY][JUSTIFY]دیوانه بودم که به فوتبال ایران آمدم.
(در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی با ذوبآهن در لیگ هشتم.)[/JUSTIFY][JUSTIFY]حاجیلو چسب عشق است.
(در توصیف سرپرست تیم ملی.)[/JUSTIFY][JUSTIFY]کاشانی قلب شیر دارد.
(بعد از بیماری مدیرعامل پرسپولیس در لیگ هفتم و هنگام عیادت از او.)[/JUSTIFY][JUSTIFY]احساس کردم در ایران امنیت اجتماعی وجود ندارد.
(زمستان 87 در گفتوگو با بی.بی.سی)[/JUSTIFY][JUSTIFY]کاری میکنم که ایران هم تیکیتاکا بازی کند.
(تحت تاثیر نمایش اسپانیا در جامجهانی2010.)[/JUSTIFY][JUSTIFY]از باشگاه منچسترسیتی برای همکاری دعوت دارم.
(ادعایی عجیب در تلویزیون کشورمان، بعد از پوستاندازی باشگاه انگلیسی.)[/JUSTIFY][JUSTIFY]اگر کره جنوبی پارکجیسونگ را نداشت، ما به جامجهانی میرفتیم.
(پس از متوقف شدن مقابل کره و عدم صعود به جامجهانی.)[/JUSTIFY][JUSTIFY]من و استیلی مثل برادر هستیم.
(ادعایی که بعدها معلوم شد چندان صحت ندارد.9[/JUSTIFY][JUSTIFY]کریمی خوب است، اما بمب خبری ما هفته بعد منفجر میشود.
(3روز بعد از جذب جادوگر و 3روز قبل از استخدام دوکارمو!)[/JUSTIFY][JUSTIFY]به عشق حجازی دستکش دروازهبانی خریدم.
(حال دوقبضه امپراتور به ناصرخان)[/JUSTIFY][JUSTIFY]مردم ایران حسودند و پشت سر هم حرف میزنند.
(آخرین اظهارنظراتش در مورد ایران.)[/JUSTIFY][JUSTIFY]پس از جدایی پدر و مادرم، یک سال در کلاسهای مدرسهای که پدرم در آن درس میداد میخوابیدیم.
(در مورد دوران طفولیتش.)[/JUSTIFY][JUSTIFY]اشکالی ندارد، ایلِوِنایلِوِن با خودمان بازی میکنیم!
(اظهارنظر فرنگی- فارسی قطبی در مورد کنسل شدن بازی ایران و نیجریه)[/JUSTIFY][JUSTIFY]امسال پاسپورتم دستم خودم است و هر طوری بخواهم حرف میزنم.
(در توضیح تفاوت رفتارش در لیگ هفتم و لیگ هشتم.)[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]منبع: نشریه ورزشی تماشاگر[/JUSTIFY]