مارس سال 2011 ، روسیه اولین گوشی موبایل 4G خود را در بازارهای جهانی عرضه خواهد کرد .

بهگزارش خبرگزاری ریانوستی ، در جریان بازدید نخست وزیر روسیه از جدیدترینگوشی موبایل روسیه ، زمان عرضه ی این گوشی به بازارهای جهانی اعلام گردید .

بهنقل از این خبرگزاری ، مسئولان شرکت روسی سازنده و معاون نخست وزیر روسیهاعلام کرده اند در ساخت این گوشی از جدیدترین تکنولوژی ها استفاده شده کهبا توجه به قیمت پایین آن ، این گوشی را در بازارهای جهانی قابل رقابتساخته است .

سرگئی ایوانف ، معاون نخست وزیر روسیه در رونماییاز اولین مدل این گوشی که به بازدید مقامات دولتی کشور از جمله ریاستجمهوری و نخست وزیری روسیه رسیده ، این گوشی را در زمینه ی تکنولوژی هایبکار رفته قابل مقایسه با گوشی iphone4 شرکت Apple و حتی در زمینه یامکانات مسیریابی و مکانیابی آنرا برتر دانست .

گفتنی است در اینگوشی که بنا بر گزارشات در هفته ی اول مارس 2011 (10 تا 17 اسفند 89) عرضهخواهد شد ، از تراشه ی 90 نانومتری ساخت شرکت Rusnano استفاده شده که بهگفته ی مسئولان شرکت ، تاکنون در اروپا هیچ شرکتی نتوانسته تراشه ی کمتراز 90 نانومتر تولید کند .

همچنین برای اولین بار چیپ سیستممکانیابی GLONASS بر این گوشی نصب شده که این امکان را به کاربران آنمیدهد تا برای مکان یابی و مسیریابی از هر دو سیستم مکانیابی GPS وGLONASS استفاده کنند.

قیمت این گوشی در زمان عرضه 10990 روبل معادل 380 هزار تومان خواهد بود .

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]