دانشمندانایرانی و ایتالیایی، چهره اسکلت کشف شده متعلق به یک زن را که در شهرباستانی سوخته در استان سیستان و بلوچستان ایران کشف شد، بازسازی کردند.
چهرهاین زن ایرانی که 5 هزار سال پیش در شهر سوخته زندگی می کرده و صاحب قدیمیترین چشم مصنوعی جهان است، در موزه ملی هنر شرقی در رم با حضور حمیدبقایی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشورمان و سید محمدعلی حسینی، سفیر ایران در ایتالیا، به نمایش درآمد.

بقایی گفت:این یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی است که نشان می دهد ایرانیان در 5هزار سال پیش، از تکنیک های مختلف پزشکی استفاده می کرده اند، ازجمله ساختیک چشم مصنوعی برای یک زن 30 ساله ایرانی که برای تزئین آن از مفتول هایطلا به قطر نصف موی سر انسان به جای مویرگ ها استفاده شده است.

پروفسورلورنزوکوستانتینی، رییس آزمایشگاه بیو باستان شناسی موزه ملی هنر شرقی رمومجری این طرح نیز با بیان اینکه بازسازی چهره صاحب قدیمی ترین چشم مصنوعیجهان با استفاده ازجدیدترین علوم جنایی و پردازش های رایانه ای تحققیافته، گفت : بازسازی چهره این زن ایرانی که اسکلت وی در کاوش های باستانشناسی شهر سوخته کشف شده، حاصل کار مشترک محققان ایرانی و ایتالیایی است وبدون همکاری کارشناسان ایرانی تحقق این طرح امکان پذیر نبود.

کوستانتینیگفت: دکتر سید منصور سجادی سرپرست هیئت باستانشناسی شهر سوخته و مرکز فوقتخصصی چشم پزشکی نور در ایران سهم بسزایی را در تحقق این طرح بر عهدهدارند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]