نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: تاریخ کشور آلمان

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  تاریخ کشور آلمان

  آلمان باستان

  ژرمنهادر دوران باستان آمیزه ناهمگونی از قبایل بودند که اروپا را در محدودهمیان رودخانههای راین و ویستولا و میان رود دانوب و دریای شمال و دریایبالتیک اشغال میکردند. رومیان برای شناسایی این اقوام صفت گرمانوس (بهلاتین: germanus) را به کار میبردند (که مشتق شده از germen به معنیاولاد است) و در لاتین به معنای به وجود آمده از یک پدر و مادر است و شایددر اطلاق این نام به ژرمنها سازمان خویشاوندی قبایل توتون مد نظربودهاست. با تصرف سرزمین گل (۵۱ قبل از میلاد) در غرب اروپا توسط ژولیوسسزار امپراتور وقت روم، جنگهای میان ژرمنها و رومیان در کرانههای رودراین برای اولین بار به وقوع پیوست. این جنگها در آغاز با پیروزی نیروهایرومی همراه بود ولی نیروهای رومی هرگز درصدد اشغال دایمی مناطق آنسوی رودراین برنیامدند و این رودخانه همواره از سوی رومیان به عنوان مرز ایده آلامپراتوری روم و ژرمنها شناخته میشد.  درگیریهایخونین قبایل ژرمن و رومیان در سال ۳۷۸ میلادی و با وقوع جنگ ادرنه به صورتبرگشت ناپذیری به نفع اقوام ژرمن رقم خورد. این جنگ به عنوان یکی از تعیینکننده ترین جنگهای تاریخ شناخته میشود که در آن لژیونهای پیاده رومی بهدست سواره نظام گوتی (از قبایل ژرمن) شکست خوردند. پس از این جنگ به علتنمایش تفوق بزرگ سواره نظام؛ لژیونهای پیاده رومی دیگر هرگز تشکیل نشدند.از آنجا که رومیان سواره نظام ناچیزی داشتند در دوران پس از این جنگ عمدتااز مزدوران ژرمن یا هون به عنوان سواره نظام استفاده میکردند و در نتیجهوضعیت نظامی در روم دستخوش تغییرات بزرگ و تعیین کنندهای گشت. در نهایتدر سال ۴۰۶ میلادی ائتلافی از قبایل ژرمن که عمدتا از مارکومانها،کوادها، وندالهای بالا رونده و وندالهای پایین رونده تشکیل میشدند ازراین گذشتند و با اشغال فرانسه موجبات تجزیه امپراتوری روم را فراهم کردند.
  ایندوران مقارن است با هجوم هونها به رهبری آتیلا به سرزمینهای ژرمنها(۴۳۳-۴۵۳) که موجب درگیری هونها از یک سو و قبایل ژرمن و روم شرقی و رومغربی از سوی دیگر بود. در نهایت در سال ۴۵۴ میلادی و به دنبال مرگ آتیلا،ژرمنها به رهبری ژپیدها توانستند هونها را شکست دهند.  بعدهافرانکها قبایل ژرمن را مطیع خود ساختند. سرانجام با تجزیه شدن امپراتوریشارلمانی، در نواحی شرقی قلمرو آن، امپراتوری قرون وسطایی آلمان شکل گرفت.

  امپراتوری مقدس روم

  گسترهٔ امپراتوری روم مقدس در سال ۱۳۶۰. هلند به رنگ روشنتر نشان داده شده زیرا در آن سال تنها اسماً بخشی از این امپراتوری بود.
  درزمان پادشاهی اوتوی اول معروف به اوتوی کبیر، که از سال ۹۳۶ میلادی آغازشد؛ با تاسیس امپراتوری جدیدی، بر وحدت آلمانها افزوده گشت؛ و آلمان بهصورت یکی از مطرح ترین قدرتهای اروپایی درآمد.

  اختلافات امپراتوریآلمان با مقام پاپ که از زمان هنری سوم و هنری چهارم بروز کرده بود، منجربه قطع روابط با پاپ در زمان پادشاهی شارل چهارم شد. همزمان اصلاحات مذهبیمارتین لوتر، مذهب پروتستان را به وجود آورد و اتحادیه پروتستانها به سال۱۶۰۸ تشکیل شد.

  جنگهای ۳۰ ساله که سراسر اروپا را فراگرفت(۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸) موجب شد در داخل سرزمین آلمان دو دولت نیرومند اتریش و پروس به وجود آمد.

  دوران بیسمارک

  در۲ ژانویه ۱۸۶۱ ویلهلم یکم در حالی که از سال ۱۸۵۸ زمام امور کشورش را دردست داشت پادشاه پروس شد. وی در سال ۱۸۶۲ اتو فون بیسمارک را به عنواننخستوزیر و وزیر امور خارجه پروس انتخاب نمود. به دلیل اختلاف هایی کهبر سر دوک نشینهای شلسویگ، هلشتاین، لونبورگ بین پادشاه دانمارک و اتحادیهایالتهای آلمانی بود.بیسمارک از اتریش خواست تا در این حل اختلاف کمک کند.
  پیشنهاداین دو کشور به دانمارک چشم پوشی از دوک نشین شلسویگ بود که دانمارکنپذیزفت سرانجام آلمان با یاری اتریش با ۹۰ هزار سپاه به دانمارک حملهنمودند. سپاهیان دانمارک به علت کمی نیروها شکست خوردند و درخواست صلحنمودند و سرانجام به موجب عهدنامهای که در وین منعقد شد دانمارک رسماً ازدوک نشینهای سه گانه چشم پوشید. پروس دوک نشین لونبورگ را تصرف کرد واتریش ۱۵ میلیون مارک غرامت از آن دوک نشین گرفت و حکومت دو دوک نشین دیگرنیز بین دو دولت تقسیم شد.

  بیسمارک پس از جنگ دانمارک درصدد بودبین پروس و اتریش نیز جنگی ایجاد کند، ولی برای احتیاط ابتدا با ناپلئونسوم امپراطور فرانسه دوست شد و او را راضی نمود تا در جنگ بین پروس واتریش بیطرف بماند و سپس با ویکتور امانوئل دوم پادشاه ایتالیا بر ضداتریش معاهدهای منعقد ساخت. پس از آن، اتریش را متهم ساخت که در حکومتهلشتاین از رعایت منافع مشترک دو دولت خودداری نمودهاست. همچنین موضوعتغییر وضع اتحادیه دولتهای آلمانی را پیش کشید و مجلس اتحادیه ایالتهایآلمانی به اتریش اعلان جنگ داد.
  به موجب معاهده پراگ ، ایالات شلسویکهولشتاین، هانور الکنرال، هس و فرانکفورت ضمیمه پروس گردید و پروس، که تااین زمان دو قطعه جداگانه بود، به یک مملکت تبدیل شد. بعد از این، بیسمارکبا ممالک واقع در شمال رودماین در مورد تشکیل یک اتحادیه جدید به مذاکرهپرداخت و این هیئت به اسم ممالک مجتمعه آلمان شمالی در ماه آوریل ۱۸۶۷تشکیل گردید که شامل ۲۲ مملکت یعنی تمام ممالک آلمان به جز آلمان جنوبی(ممالک باویر و ورتامبرگ و گراندوشه باد) میشد.

  پس از دو پیروزیبزرگ یبسمارک دراندیشه نبرد با فرانسه بود درپنجم اوت ۱۸۶۶ دولت فرانسه ازبیسمارک قسمتی از اراضی باویر در ساحل رود رن و همچنین شهر مایانس راتقاضا نمود ولی چون بیسمارک جواب داد که این تقاضا در حکم جنگ است اینتقاضا پس گرفته شد ولی طولی نکشید که فرانسه در ۲۰ اوت الحاق فوریلوکزامبورگ و اجازه الحاق بلژیک را در موقع مساعد درخواست نمود سرانجام درروز سه شنبه ۱۹ ژوئیه ۱۸۷۰ ناپلئون رسماً به دولت پروس اعلان جنگ داد و دردوم اوت جنگ آغاز شد و تا شش ماه ادامه یافت.

  در پایان کارفرانسویان شکست خوردند.با شکست فرانسه در ۱۸۷۱ امپراتوری آلمان تشکیلگردید، باویر، ورتمبرگ و باد به اتحادیه آلمان شمالی پیوستند و پادشاهپروس ویلهلم اول به مقام امپراتوری رسید. امپراتوری ۲۵ دولت نامتساوی وهمچنین سرزمین آلزاس و لورن را که از فرانسه جدا شده بود شامل میشد.

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: تاریخ کشور آلمان

  امپراتوری آلمان


  بعداز پیروزی چشمگیر در جنگ فرانسه-پروس، ویلهلم در سال ۱۸۷۱، در ورسالفرانسه، به عنوان امپراتورِ (آلمانی: Kaiser) تاجگذاری کرد و بیسمارک هماز این رو، به عنوان اولین صدراعظمِ تاریخ آلمان شناخته شد. بنابراین ازهمبستگی آلمان شمالی (۱۸۶۷-۱۸۷۱)، کشوری فدرالی به نام امپراتوری آلمان بهوجود آمد. به این قسمت از تاریخ، در منابع آلمانی امپراتوری دوم یا رایشدوم (به آلمانی: Zweites Reich) گفته میشود، زیرا که این دوران پس ازامپراتوری مقدس روم و قبل از قدرت گیری نازیها (که به آن رایش سوممیگویند) در کشور آلمان رخ دادهاست.در حد فاصل سال های ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۷بیسمارک سیاست جهاد برای تمدن را در پیش گرفت و اصلاحاتی موسوم به جنگفرهنگی انجام داد. امپراتوری آلمان تا انقلاب نوامبر و تشکیل جمهوریوایمار ادامه پیدا کرد.


  جنگ جهانی اول

  پساز آنکه که آرشیدوک فرانتس فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش - مجارستان درصربستان ترور شد دولت اتریش تقاضا نمود تحقیقاتی با شرکت نمایندگان اتریشصورت پذیرد که دولت صربستان تحقیقات را قبول نمود ولی با حضور نمایندگانخارجی مخالفت کرد در ۲۸ ژانویه اتریش - مجارستان جنگ با صربستان را اعلامکرد.روسیه در حمایت از صربستان بسیج عمومی اعلام کرد و آلمان هم به حمایتاز اتریش به روسیه و فرانسه اعلان جنگ داد. قوای آلمان به بلژیک حمله کردو این اقدام یعنی حمله به یک کشور بیطرف موجب دخالت انگلیس در جنگ شد. اینجنگ به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش بزرگی در تعیین تاریخ قرن بیستم داشت.این جنگ پایانی بر نظامهای سلطنت مطلقه در اروپا را به همراه آورد و باعثانقراض چهار امپراتوری امپراطوری اتریش - مجارستان, آلمان و عثمانی وروسیه تزاری و سلسلههای هوهنزولرن, هابسبورگ, عثمانی و رمانوف شد. همهاین امپراتوریها از زمان جنگهای صلیبی بر سر قدرت بودند.جنگ تا چهار سالبطول انجامید و پس از کشته شدن میلیونها تن در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ پیمان صلحامضا شد و جنگ جهانی اول پایان یافت. تعداد تلفات آلمان در حدود ۱۷۷۳۷۰۰نفر تخمین زده میشود.

  شکست آلمان در جنگ جهانی اول، قدرت اقتصادیسیاسی و نظامی آلمان را شدیدا تنزّل داد؛ و به استعفای ویلهلم دوم، تحمیلمعاهده ورسای به آلمان، و روی کار آمدن جمهوری وایمار منجر شد.  انقلاب آلمان

  انقلابآلمان (یا انقلاب نوامبر) معمولاً به مجموعهای از حوادث اطلاق میشود کهدر سال ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ اتفاق افتاد و به سرنگونی قیصر و تأسیس جمهوری وایمارانجامید.شورش از ۳ نوامبر ۱۹۱۸ با اعتراض چهل هزار ملوان آغاز شد. تا ۸نوامبر شورهای کارگران و سربازان اکثریت غرب آلمان را تسخیر کرده بودند وپایههای "جمهوری شورایی" را بنیان میریختند. در ۹ نوامبر قیصر ویلهلمبرکنار شد و سلطنت آلمان رسما ملغی شد. حزب سوسیال دموکرات آلمان به همراهحزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان (که چپتر از اولی بود) دولت را تشکیلدادند.انقلاب آلمان جمهوری ویمار را بنیان گذاشت و بعدها نازیها از همینجمهوری ظهور کردند.

 3. #3
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: تاریخ کشور آلمان

  ویلهلم یکم

  پادشاهپروس (۲ ژانویه ۱۸۶۱ تا ۹ مارس ۱۸۸۸) و اولین امپراتور آلمان از ۱۸ ژانویه۱۸۷۱. او به عنوان دومین پسر فریدریک ویلیام سوم بعد از فریدریک ویلیامچهارم به دنیا آمد. بعد از اینکه پدرش در نبرد جنا و اوراشتت شکست سختی ازناپلئون خورده بود، او را در سن دهسالگی به عنوان افسر نامید. ویلهِلم بهاین ترتیب، پس از مرگِ فریدریک ویلیام سوم و به قدرترسیدن برادرشفرایدریک ویلیام چهارم سال ۱۸۴۰، به عنوان ولیعهد احتمالیِ پروس شناخته شدو لقب شاهزاده پروس (آلمانی: Prinz von Preußen) را از آن خود کرد و درمدت کوتاهی نیز، به مقام ژنرالی دستیافت.
  ویلهلمپس از سکتههای متعدد برادرش که پادشاه پروس بود، سال ۱۸۵۸ زمام امورکشورش را دردستش گرفت، طوری که پس از مرگ پادشاه، سال ۱۸۶۱، تخت شاهی شاهیرا نیز تصاحب کرد. ویلهلم نسبت به برادرش بیطرفتر در سیاست شناختهشدهاست و کمتر از او حتی در سیاست دخالت میکرد. ولی پس از درگیر شدنش بامجلس لیبرال پروس، به راه حلی محافظهکارانه دستزد و اتو فون بیسمارک رابه عنوان نخستوزیر خود انتخاب کرد. اتو بیسمارک که تمام قدرت را برایپادشاه میخواست، بسیار با علاقه به عنوان مشاور ویلهلم خدمت میکرد. درحالی که قدرت اصلی حکومت، نه در دستان پادشاه بلکه در دستان خود بیسمارکبود.

  بعد از پیروزی چشمگیر در جنگ فرانسه-پروس، ویلهلم خود را سال۱۸۷۱، در ورسال فرانسه، به عنوان امپراتورِ (آلمانی: Kaiser) تاجگذاری کردو بیسمارک هم از این رو، به عنوان اولین صدراعظمِ تاریخ آلمان شناخته شد.بنابراین از همبستگی آلمان شمالی (۱۸۶۷-۱۸۷۱)، کشوری فدرالی به نامامپراتوری آلمان به وجود آمد.  تاریخ۱۱ مه ۱۸۷۸ در برلین، تروری بر جان امپراتور آلمان انجام شد، که به موفقیتنرسید. این ترور از طرف یک آنارشیست به نام ماکس هودل انجام شد و بهانهایشد، برای قوانین ضد سوسیالیستی، که مبانی آن را خود بیسمارک وضع کرده بود.

  ویلهلم که محبوبیتش در اواخر عمرش رو به افزایش بود، ۹ مارس ۱۸۸۸ درگذشت و در کاخ شارلوتنبورگ در برلین به خاک سپرده شد.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •