کم کم وارد عصر اپلیکشن + گجت می شویم، ابزارهایی که برای ارتباط بهتر باکاربر یا جمع آوری داده ها، از یک نرم افزار نصب شده روی موبایل بهره میبرند. این موضوع محققان کمبریج را به فکر انداخت تا بتوانند وسیله ای برایتنظیم آب مورد نیاز بدن در ورزشکاران طراحی کنند. تصور کنید بطری آبیدارید که می داند شما چقدر و چه زمانی آب خورده اید، هوا چقدر گرم است،شما چقدر و با چه سرعتی دویده اید و مشخصات بدنی شما هم می شناسد و به شماتوصیه می کند چقدر آب نیاز دارید! ‏

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
‏اینتصور شما به دست پژوهشگران کمبریج در حال عملی شدن است. آنها بطری آبیساخته اند که اطلاعات مربوط به دما و تاریخچه مصرف آب را ذخیره می کند،سپس از طریق بلوتوث با موبایلی که اپلیکشن i-dration روی آن نصب شدهارتباط برقرار می کند تا با کمک اطلاعات شتاب سنج و ژیروسکوپ ، سرعت ومیزان دویدن را اندازه بگیرد و این داده ها را در کنار مقادیر مربوط بهتنفس و ضربان قلب (دریافت شده از طریق یک باند قفسه سینه) و اطلاعات فردی(وزن، قد، سن؛ جنسیت و ..) آنالیز کند تا میزان آب بدن به دست آید. اینبطری هر موقع که ورزشکار نیاز به دریافت آب داشته باشد با یک نور آبی چشمکزن هشدار می دهد. این مجموعه نه تنها از نظر تنظیم میزان آب دریافتی وکاهش احتمال آسیب به خاطر از دست رفتن آب بدن مفید است بلکه اطلاعات خوبیرا هم در مورد سابقه فعالیتهای ورزشی فرد به دست می دهد. ‏

میتوانید انتظارش را داشته باشید تا دو سه سال آینده اکثر وزشکارهای حرفه ایاز چنین گجت هایی استفاده می کنند تا بیشترین بازدهی ممکن را داشته باشند.‏

منبع: نارنجی