[JUSTIFY]ماهی طلا که در دریایی در تایوان کشف شده و در موزه طبیعت تایوان نمایش داده میشود. [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]دانشمندان قسمت هایی از بدن این ماهی زیبا را دارای طلای خالص 24 عیار میدانند. [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY]این ماهی کاملا به رنگ طلایی است.

_________________