گزارش اختصاصی مهر /
اعلام جزئیات ابررایانه ملی در دهه فجر/ جایگاه ابررایانه ایران در دنیا
خبرگزاریمهر- گروه فناوریهای نوین: ایران براساس اظهارات معاون علمی ریاست جمهوریبااجرای طرح کلان تولید ابر رایانه ملی به جمع کشورهای دارای برترینابررایانه های دنیا می پیوندد که جزئیات این ابررایانه به گفته معاونعلمیرئیس جمهور در دهه فجر اعلام خواهد شد.

بهگزارش خبرنگار مهر، ابر رایانه، رایانه ای است که از نظر ظرفیت پردازشوسرعت محاسبه از دیگر کامپیوترها قوی تر عمل می کند. اولین ابر رایانه هادردهه 1960 طراحی شد.
ابر رایانه ها برای کارهایی که به محاسبات زیاد ودقیق نیازمنداست مانند پیش بینی وضع هوا، نمونه سازی مولکولی برای محاسبهساختارها وخصوصیات ترکیب های شیمیایی، مولکول های زیستی، شبیه سازی هایفیزیکی مانندشبیه سازی هواپیما در تونل باد، تحقیقات در مورد جوش هسته ایو رمزگشاییبه کار می رود.
اولین ابر رایانه در ایران در سال 1380 ازسوی توسط محققان مرکزتحقیقات پردازش های فوق سریع دانشگاه صنعتی امیر کبیربه بهره داری رسید.محققان این مرکز این ابر رایانه را با بهره گیری ازفناوری کلاستر باحافظه ای برابر 56 گیگا بایت و ظرفیت ذخیره سازی 5 هزار و800 گیگا بایتبه مرحله بهره برداری رساندند.
این ابر رایانه دارایحداکثر توان پردازشی 860 میلیارد عمل در ثانیهاست این در حالی است که درقوانین تجارت جهانی، ابر رایانه های قوی تر از190 میلیارد عمل در ثانیه بهعنوان کالاهایی راهبردی محسوب می شوند.

سیستم عامل مورداستفاده در این سامانه، لینوکس است و یک نرم افزار نیزبرای مدیریت، نظارتو کنترل سیستم توسط محققان مرکز تهیه شده است.

گام بعدی ازسوی پژوهشگران پژوهشگاه دانشهای بنیادی برداشتهشد. محققان این پژوهشگاهاولین ابر رایانه برای پردازش در حوزه نانومحاسباتی در پژوهشگاه دانشهایبنیادی را راه اندازی کردند. این ابر رایانهظرفیت پردازش 500 گیگا فلاپ رادارد ولی محققان این پژوهشگاه امیدوارندبتوانند ظرفیت پردازش را تا یک ترافلاپ ارتقا دهند.

این ابر رایانه، محققان و متخصصان حوزهنانومحاسباتی و فیزیک نظریرا در مطالعات سیستمهای مولکولی و اتمی، ساختحسگرهای فوق حساس برای تشخیصو درمان بیماریها، ساخت روباتهای بسیار کوچک،ساخت داروهای هوشمند، فیزیکزیستی و ساخت اتمهای مصنوعی یاری می دهد.

شبیه سازی روندهای دینامیکی، شبیه سازی انباشت هیدروژن از جملهقابلیتهایاین ابر رایانه است. ضمن آنکه این سیستم امکان محاسبات 500 گیگافلاپمحاسبه را دارد که با توافقهای صورت گرفته با ستاد ویژه توسعه فناورینانوقرار است با افزایش دو برابری ظرفیت، قدرت پردازش اطلاعات این مرکزبه یکترا فلاپ (10 به توان 12 عملیات در ثانیه) برسد.
ابررایانه ایران در میان 500 ابر رایانه برتر دنیا
دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری چندی پیشاز اجرایطرح کلان تولید ابر رایانه ملی توسط محققان کشور خبر داد و اظهارداشت: طرحکلان ابر رایانه ملی با مرکزیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر ودانشگاه صنعتیاصفهان اجرا می شود.
به گفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بااجرای طرح کلان تولیدابر رایانه ملی، ایران به جمع کشورهای دارای برترینابر رایانه های دنیامی پیوندد و در لیست 500 ابر رایانه دنیا برتر دنیاقرار می گیرد.
دکتر سالار آملی معاون معاون علمی رئیس جمهور درگفتگو با خبرنگار مهردرباره جزئیات این طرح با بیان اینکه طرح ابر رایانهاز جمله طرحهای کلانملی است گفت: جزئیات تولید ابر رایانه ملی در دهه فجراعلام خواهد شد.
10ابررایانه برتر جهان در سال 2010


کشور سرعت نام رتبه
چین 2.57 پتافلاب Tianhe-1A 1
آمریکا 1.76 پتافلاب XT5 Jaguar 2
چین 1.27 پتافلاب Nebulae 3
ژاپن 1.19 پتافلاب Tsubame 2.0 4
آمریکا 1.05 پتافلاب XE6 Hopper 5
فرانسه 1.05 پتافلاب Tera 100 6
آمریکا 1.04 پتافلاب Roadrunner 7
آمریکا 0.83 پتافلاب Kraken XT5 8
آلمان 0.82 پتافلاب Jugene 9
آمریکا