گوشیهای موبایل هر سال، مجهز به فناوریهای تازهتری میشوند،زمانیافزودن دوربین به آنها، هیجانانگیز مینمود، هیجانی که این یکی دوسالهجای خود را به صفحات نمایش لمسی با وضوح بالا و پشتیبانی ازپروتکلهایارتباطی پهنباند، ژیروسکوپ و به تازگی پروژکتورهای کوچک دادهاست.
آیا هنوز جا برای پیشرفت وجود دارد؟ پاسخ مطمئنا مثبت است.
در نوشته ای که میخوانید در مورد فناوری NFC برایتان خواهم نوشت. NFC مخفف near field communicationاستو منظور از ان فناوریای است که ارتبط بیسیم با فرکانس بالا دووسیله راکه در فاصله کمی در حدود ۱۰ سانتیمتر هستند، ممکن میکند.

خوب!حتما از خودتان میپرسید که چه بشود؟! همین الان هم با بلوتوث راداریم کهبه نیازهایمان جواب میدهد. اما باید توجه داشته باشید کهکارکردی که برایNFC در نظر گرفته میشود، بسیار فراتر از فناوری بلوتوثاست.
قضیه ازسال ۲۰۰۴، شروع شد، در این زمان در همایشی شرکتهای نوکیا،سونی و فیلیپسگرد هم آمدند تا فناوری ارتباطی بیسیم کوتاهبرد را تبلیغکنند، به زودیشرکتهای بزرگ دیگر مثل سامسونگ، موتورولا و مایکروسافت همبه این جمعپیوستند تا تعداد اعضای این باشگاه به ۱۴۰ شرکت برسد.
با استفاده ازNFC یک وسیله -غالبا یک گوشی موبایل- میتواند اطلاعاترا از وسایل دیگر یااز برچسبهای مخصوص NFC در فاصله کوتاه دریافت کند.
در سال ۲۰۰۷، نوکیانخستین گوشی مجهز به این فناوری را وارد بازار کرد،یک سال بعد، انجمن NFCتصمیم گرفت که هر سال جایزهای به بهترین ایدهاستفاده از این فناوری بدهد،بعد از این تصمیم بود که از گوشه گوشه جهاناز مالزی گرفته تا آلمان،ایدههای خلاقانهای در مورد استفاده از NFCپیشنهاد شدند. در حال حاضرحدود ۱۰۰ پروژه مبتنی بر NFC در سراسر جهان درحال انجام هستند.
راستش وقتی خبر گوشی جدید گوگل، یعنی نکسوس اس را که به این فناوری مجهز خواهد بود، خواندم، با خودم گفتم، دیگر باید NFC را جدی گرفت و در موردش کمی خواند و نوشت!
پسدر ادامه پست، شش مورد از شیوههایی را که این فناوری نوینمیتواند برزندگی ما در آینده نزدیک تأثیر بگذارد، با هم مرور میکنیم!
۱- پرداخت بدون تماس:از آنجا که NFCماهیتا، تماسهارا فقط در فاصلههای نزدیک چند سانتیمتریممکن میکند، بنابراین شیوه خوبیبرای داد و ستد ایمن محسوب میشود و بااستفاده از آن میتواند کارتهایاعتباری ساخت که بدون تماس کار میکنند.مستر کارت و ویزا کارت، هر دوعضو، انجمن NFCهستند و هر دوی این شرکتهایدر حال کار روی پروژهایهستند که با با استفاده از آن گوشیهای موبایلمجهز به NFC را بتوان بهعنوان ابزار پرداخت آنی مورد استفاده قرار داد.

۲- حمل و نقل:در سال ۲۰۰۸، شرکتی در آلمان، موبایل۲۰۰ نفر را در یک برنامه آزمایشی محهزبه برچسبهای NFC کرد، وقتی اینافراد سوار وسایل حمل و نقل عمومیمیشدند، به صور خودکار ورود و خروجآنها ثبت میشد و آخر هر ماه،صورتحساب برای آنها میآمد. در سال ۲۰۱۰،این طرح در مورد ۳۰۰۰ نفر دیگرانجام شد و به زودی اتوبوسهای شهر مادریدهم در یک طرح پایلوت، مجهز بهاین فناوری خواهند شد.
۳- پزشکی: NFC در پزشکی همکاربردهای زیادی میتواندداشته باشد، برای مثال با استفاده از آن میتواناطلاعاتی در مورددرمانهای دریافتشده توسط یک بیمار دریافت کرد یا متوجهشد که در یک بازهزمانی چه پزشکان و پرستارانی، بیمار را ویزیت کردهاند.
برندهجایزه پنج هزار یورویی سال پیش انجمن NFC، برنامهای جالبی بودکه بااستفاده از آن میشد بیمارانی ساکن در مناطق محروم را پایش کرد، اینبرنامههماکنون در پاکستان برای یک پژوهش در پنومونی (ذات الریه)، در حالانجاماست. در این برنامه به هر کودک بیماردستبندی با برچسب RFID دادهمیشود.هر زمان که کودک وارد یک مرکز پزشکی شود، اطلاعات بالینی وآزمایشگاهی اودریافت و جمعآوری میشود و یه یک سرور ایمن، در همان لحظهارسال میشود.
۴- سادگی استفاده در زندگی روزمره: تصورکنید که یکبازی موبایل طراحی شود که برای انجام آن، گوشیهای دو دوست بایدبه همنزدیک شوند و بچسبند! تصور کنید که برای چاپ عکس گوشیتان یا استفادهازیک هدست بیسیم، نیازی به کشیدن دردسر نباشد و با NFC ارتباط گوشیباپرینتر و هدست، به سادگی ممکن شود.
به مثال جالب دیگری توجه کنید:تماس با گوشیهای همراه، برای بعضی ازناتوانهای ذهنی یا افراد سالخورده،چندان آسان نیست. حالا تصور کنید کهآلبوم عکسی از دوستان و آشنایان داشتهباشید و وقتی روی هر عکس انگشتمیگذارید، موبایلتان اطلاعات را از برچسبNFC هر عکس بگیرد و تماس رابرقرار کند. چنین کار عجیب و غریبی در طی یکپروژه در سال ۲۰۰۹، انجام شدو برنده جایزه دوم انجمن NFC شد!
۵- اشیای هوشمند: آخر چرا باید فکر کنیم که در برچسبهای NFC، فقط میتوان اطلاعاتی مثل شماره تلفن یا آدرس اینترنتی قرار داد؟!
دریکی از شهرهای فنلاند، کار جالبی با NFC انجام دادند، آنها ۱۵۰۰برچسبویژه را در هر جایی که تصورش کنید، از اتوبوسها گرفته تا سالنهایتئاترقرار دادند. این طوری برای مثال، کسانی که بلیط برای حضور در تئاتررزروکرده بودند، میتوانستند از موبایلشان به عنوان بلیط استفاده کنند ووقتیدر سال انتظار بودند و حوصلهشان سر میرفت، میتوانستند باگوشیشاناطلاعات ذخیره شده در پوسترهای تبلیغ تئاتر را بخوانند و متوجهجزئیاتی درمورد تئاتری که خواهند دید، بشوند!
جالب است بدانید که شرکتیپیدا شده که سنگ قبرها را مجهز به NFCمیکند تا حاضران در آرامگاه ابدیشخص بتوانند با گوشیهاشان اطلاعاتی درمورد متوفی کسب کنند!

۶- شبکههای اجتماعی: بهاحتمال زیاد در مورد شبکههای اجتماعی مبتنی بر موقعیت، چیزهایی میدانید،در این شبکهها هر شخصمرتبا موقعیت خود را اعلام میکند یا اصطلاحاchecked in انجام میدهد.دوستان او در شبکه اجتماعی میتوانند ببینند کهاو کجاست و اگر تمایلداشته باشند، او را ببیننند.

از NFC، میتوان به این منظور هم استفاده کرد. کافی است، مناطق مختلف یک شهر را مجهز به برچسبهای NFC کرد.
البتهبا برآمدن Foursquare این ایده به صورت دیگری مطرح شد و رونقیافت، اماهنوز هم از NFC میتوان برای این کار استفاده کرد. برای مثالسال پیش یکشرکت آلمانی، نمونه اولیهای طرحی را ارائه کرد که در آن هرحاضران در یکمحل میتوانند اطلاعات پروفایل خود را با هم رد و بدل کنند وبر حسب میزانتشابه علایق و عادات با هم طرح دوستی بریزند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]