واحد خبر mobile.ir : کمپانی تایوانی HTC بالاخره سکوت خود را در پاسخ به گزارشات مربوط به مشکل آنتن دهی گوشی HTC HD7 شکست.
اوایل تابستان امسال بود که کمپانی اپل در میان شور و اشتیاق طرفداران خود اقدام به عرضه گوشی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]نمود. اما هنوز اندکی از عرضه این گوشی نگذشته بود که سیل شکایات و انواعو اقسام تحلیل ها در مورد مشکل آنتن دهی این گوشی به راه افتاد -- مشکلیکه آنرا چنگال مرگ (Death Grip) نامیدند. با در دست گرفتن [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به گونه ای خاص آنتن دهی گوشی مختل شده و سطح سیگنال نزول می نمود (برای اطلاعات بیشتر به مطلب "[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]؟" مراجعه نمائید.) پس از این ماجرا مسئولان اپل و طرفداران این کمپانی مدعی شدند که این مشکل منحصر به [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] نبوده و گوشی های دیگری نیز کمابیش چنین مشکلی را دارند. البته در این میان گوشی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]بدلیل وجود نوار فلزی دور بدنه که نقش آنتن را بازی کرده و در ارتباطمستقیم با دست قرار می گیرد با اکثر قریب به اتفاق گوشی ها متفاوت است ویک راه حل پیشنهادی اپل برای حل این مشکل استفاده از ضربه گیرهای پلاستیکیبرای دور بدنه است که مانع تماس دست با آنتن می شود.
با عرضه گوشی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]که یک گوشی مبتنی بر سیستم عامل ویندوز فون 7 است توسط کمپانی تایوانی اچتی سی مشکل آنتن دهی گوشی ها بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. کارشناساندریافتند که سطح سیگنال دریافتی این گوشی نیز در صورتی که گوشی به نحویخاص در دست گرفته شود (بطور مثال با پوشش دادن کامل بخش پائینی گوشی توسطدست) ممکن است کاهش یابد. این مسئله خصوصاً در مکان هایی که سطح سیگنالدریافتی ضعیف است می تواند منجر به مشکلاتی برای کاربر گردد.


به تازگی کمپانی اچ تی سی که تا کنون در مورد مشکل آنتن دهی گوشی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] سکوت پیشه کرده بود پاسخ زیر را -- که از لحنی مشابه با پاسخ اپل به منتقدان برخوردار است -- ارائه داده است:
«کیفیتدر طراحی صنعتی از اهمیتی کلیدی برای HTC برخوردار است. به منظور اطمیناناز دریافت بهترین سیگنال ممکن، آنتن ها در جایی تعبیه شده اند که هنگاماستفاده کمترین احتمال پوشیده شدن با دست یا صورت را داشته باشند. با اینحال هنگامی که گوشی بطور کامل بوسیله کف دست و انگشتان پوشش داده شده باشداندکی کاهش شدت سیگنال اجتناب ناپذیر است. ما تمامی گوشی های خود را بطورگسترده ای تحت آزمون قرار می دهیم و مطمئن هستیم که در شرایط عادی هنگامیکه پوشش دهی شبکه نیز مناسب است شدت دریافت و کارآیی برای عملکرد گوشی بیشاز حد کفایت است.»

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] (mobile.ir)