عصرایران - یک شبکه خبری آمریکایی در ادعایی عجیب اعلام کرد که ایران به طور سازماندهی شده خلبانان عراقی را ترور می کند!

بهگزارش عصر ایران ، شبکه ای بی سی نیوز آمریکا ، مدعی شد که این براساساسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا که توسط سایت ویکی لیکس منتشر شده،، ایران تاکنون توانسته است 182 خلبان عراقی را که در جنگ هشت ساله باایران، اهدافی را در این کشور بمباران کرده بودند، از بین ببرد.

دیپلماتهای آمریکایی می گویند که ایران این اقدام را در انتقام از خلبانان حاضردر حملات هوایی به کشورش در جنگ هشت ساله اجرا می کند.
این ادعا در حالی مطرح می شود که خود عراقی ها تا کنون در این باره سخنی نگفته اند.

عراقدر سال 1359 جنگ هشت ساله ای را علیه ایران آغاز و در بخش زیادی از اینجنگ، شهرهای مختلف ایران مورد حملات هوایی جنگنده های عراقی قرار گرفتند.