واردات "دسته بیل" از اندونزی (عکس)
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]