به گزارش شیعه آنلاین به نقل از تقریب، کره جنوبي در صدد است تا از مالزي شیوه اجرای بانکداري و صنعت مالی اسلامي را ياد گيرد.
ليميونگ باک" رئيس جمهور کره جنوبي در سفر به مالزي گفت که اين کشور تلاشميکند تا از مالزي نحوه اجراي بانکداري و صنعت مالی اسلامي را آموزشببيند.
لي ميونگ باک پس از ديدار با نخست وزير و ديگر مقامات بلندپايهمالزي اظهار کرد: ما نيز ميخواهيم تا با مالزي در بخشهاي مالي بویژهصنعت مالی اسلامی همکاري کنيم و از فرصتهاي موجود استفاده کنيم.
يک مقام کرهاي گفت که فروش اوراق قرضه اسلامي(صکوک) در کره ميتواند به يک ميليارد دلار در سال برسد.