به یقین هر ایرانی با دیدن سریال مختار و دیدن شخصیت کیان مشتاق پیگیری این سریال خواهد شد. چراکه
عرقایرانی و دیدن کاراکتری که در واقعه کربلا حضور داشته برای هر ایرانیجذابیت دارد. رضارویگری بازیگر نقش کیان تا بدین جای پخش سریال نشانداده می تواند بر خلاف حضور همیشگی اش در نقش های منفی توانایی های خود رابرای بازی در نقش های مثبت هم اثبات کند. به همین دلیل با او گپ کوتاهیزدیم که در ادامه می خوانید.
آقای رویگری آیا نقش کیان را خودتانانتخاب کردید یا به شما پیشنهاد شد؟ فکر نمی کنید اگر نقش عمر یا یکی ازشخصیت های منفی سریال را بازی می کردید موفق تر بودید؟
با نظر داوودمیر باقری و طراحان گریم که معتقد بودند چهره ای ایرانی دارم , نقش کیانبه من پیشنهاد شد. هرچند من بسیار نقش های منفی کارهای داوود میرباقری رادوست دارم و بسیار با آنها ارتباط برقرار می کنم و خود من هم بسیار علاقهمند بودم تا نقشی منفی در این سریال بازی کنم، اما به هر شکل نقش کیان بهمن رسید و لازم است بگویم کیان نقش بسیار پررنگی در سریال دارد و در طیداستان به نقاط حساس و قابل لمسی می رسد.
در اکثر کارهایی که شما بازیکردید نقش منفی یا سیاه داشته اید ،فکر نمی کنید با این پیش زمینه کهمخاطب از شما دارد ،پذیرفتن نقش یک جنگجوی ساده دل ایرانی سخت باشد؟
اینحرف ها برای خبرنگارها و روزنامه نگارهاست , من اصلا اینطور فکر نمی کنم.شما ببینید سکانسی که کیان به خواستگاری جاریه می رود شرم و حیا در چهره یکیان موج میزند، این نشان از ساده دلی و حیای ایرانی دارد. این جاست کهشما آن چهره ی منفی که از رویگری را در کارهای دیگر می بینید ، شاهدنیستید. همان طور که خود من هم پیگیر جریان بودم، متوجه باز خورد مثبتمردم شده ام، مردم نیز با شخصیت کیان ارتباط خوبی برقرار کرده اند. درسینمای هالیوود هم این طور نیست که یک بازیگر صرفاَ در همه ی کارها ضدقهرمان یا کاراکتر منفی باشد. اگر در یک فیلم فردی جانی و آدم کش می شودمتقابلا نقش مثبت هم بازی می کند، اصولا بازیگر باید نقش های متفاوتی راتجربه کند و ایستایی در بازیگری بی معنی است.
به نظر شما گریمتان تا چه اندازه به پیشبرد شخصیت کیان تا بدین جای پخش کمک کرده است؟
مسلماَ طراحی گریم واجرای خوب آن در شناساندن شخصیت به مخاطب کمک بسیاری میکند، همانطور که مسعود ولد بیگی طراح گریم به همراه داوود میر باقری بهاین گریم مناسب برای کیان رسیدند و به نظرم این گریم خوب پیش رفته است. مناز چهره ی خودم با گریم کیان عکسی دارم که مثل سپاهیان و جنگجویان دوره یهخامنشی و ساسانی است، انگار که از دل ستون های تخت های جمشید بیرون آمدهام!
آیا شما تحقیقی هم درباره نقشتان داشته اید؟ این تعامل مختار وکیان به این شدت در تاریخ وجود دارد و یا صرفا برای شاد کردن دل ایرانی هادر کار گنجانده شده است؟
تحقیق ها را داوود میرباقری انجام داده بود ودر هر جای کار، مشکلی پیش می آمد، از داوود کمک می گرفتیم اما باید این راهم اضافه کنم که بدلیل اینکه داستان سریال حول محور مختار می گردد، نقش وتاثیر گذاری کیان به مراتب کمتر ازآنچه در تاریخ و واقعیت وجود دارد نشانداده شده، تا آنجایی که در تاریخ هم بیان شده، کیان شمر را کشته است و دراکثر فتوحاتی که صورت گرفته کیان حضور داشته و نقش بسزایی هم در آن فتحداشته.
و در آخر همکاری با آقای میر باقری را چطور دیدید؟آیا ایشان واقعا کارگردان سخت گیری هستند؟
مندر سالهای گذشته هم با داوود (میر باقری) همکاری داشته ام. در سال67 فیلم "معرکه در معرکه" و بعد از آن فیلم سینمایی - تاریخی "مسافر ری".جدای از اینها ما از دوستان قدیمی و خوب همدیگر هستیم، من همیشه از کارکردن با داوود لذت می برم و بدون شک می توانم بگویم او از معدودکارگردانانی است که کارکردن با او را دوست دارم و می دانم وقتی سر لوکیشنحاضر می شوم بعد از یک یا دوبار تمرین برداشت اصلی خواهیم داشت و اینباعث می شود در طی پروژه احساس خستگی نکنم، چون اساسا با برنامه ریزی وحساب شده سر فیلمبرداری حاضر می شود و یقین داشته باشید که اگرهمین سختگیری ها نبود ، مدت زمان ساختن این سریال به جای هشت سال ، شانزده سال میشد.
گفتگو از: وحیده کلانتری
وب سایت مختارنامه