اولين همايش بينالمللی بازاريابی و علائم تجاری اسلامی 8 و 9 آذرماه سال جاری در كوالالامپور، پايتخت مالزی، برگزار میشود.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی«icimb»، اين همايش به همت دانشكده بازرگانی و حسابداری دانشگاه مالايا باهمكاری كالج بازرگانی فرانسه(ESSEC) و دانشگاه علوم كاربردی شهر زوريخسوئيس برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری اين همايش، پاسخ به افزايشتقاضا برای محصولات و خدمات اسلامی از طريق كشف مسائل و چالشهای پيش رویبازاريابی اسلامی، فراهم آوردن عرصهای برای علما و فعالان اين عرصهبهمنظور تبادل نظر در مورد بازاريابی، علائم تجاری اسلامی و توسعه صنعتحلال اعلام شده است. بازاريابی اسلامی، اخلاق در معامله از ديدگاه اسلام،تبليغات و توسعه در اسلام، بازاريابی خدمات مالی و بانكداری اسلامی، بازارحلال، بازاريابی منسوجات اسلامی، گردشگری اسلامی، اسلام و جهانی شدن،علائم تجاری اسلامی و اخلاق تجارت از ديدگاه اسلام از جمله موضوعاتی هستندكه در اين همايش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در اين همايش دو روزه، جمعكثيری از پژوهشگران، دانشگاهيان، مديران، دانشجويان و فعالان عرصههایمختلف تجارت و بازرگانی اسلامی از كشورهای مختلف جهان حضور خواهند داشت.