روزنامه چيني با ارائه دلايل فني تصريح كرد:
موشكهاي پاتريوت آمريكايي ناتوان در برابر نسل جديد موشكهاي ايراني
خبرگزاريفارس: يك روزنامه چيني با ارائه دلايل فني نوشت كه موشك‏هاي پاتريوتآمريكايي توان مقابله با نسل جديد موشك‏هاي ساخته شده در ايران را ندارند.


بهگزارش گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارسه به نقل از چاينا ويكلي نيوز،دولت ايالات متحده در آوريل 2010 راهبرد هسته‏اي تازه‏اي را به اجرا نهاد؛تصميمي كه مبنايش بر اين فرض استوار بود كه سيستم‏هاي دفاع موشكي فعليخواهند توانست در شرايط فوق‏العاده، از قاره امريكا محافظت كنند.

اينگزارش ادامه داد: پژوهشي كه در بولتن سِيج (مخفف عبارت پژوهش محيط‏هاينيمه اتمي) منتشر شده، نشان مي‏دهد كه اين سيستم‏هاي دفاعي آمريكا درشرايط واقعي خطر، امتحان پس نداده‏اند و شايد در ميدان واقعي جنگ كارايينداشته باشند.

اين روزنامه چيني همچنين با ارايه دلايل فني تاكيدكرد كه موشك‏هاي پاتريوت آمريكايي توان مقابله با نسل جديد موشك‏هاي ساختهشده در ايران را ندارند.

اين گزارش مي‏افزايد: فناوري به كارگرفته شده در هر دو سيستم فعلي "جي ام دي " و "اس ام 3 " بر اساس قوانينفيزيك معايب اساسي دارد و ايراد اصلي آنها عدم توانايي در محاسبه و تعيينهدف براي موشك‏هاست.

چاينا ويكلي نيوز افزود: در آمريكا برخيكارشناسان نگرانند؛ زيرا وزارت دفاع هيچ مدركي بر مبناي آزمايش در اختيارندارد كه نشان‏دهنده كارايي اين سيستم‏هاي دفاعي در مبارزه باشد ولي وزارتدفاع با اين حال ادعا مي‏كند كه قاره آمريكا در حال حاضر در برابر حملهموشكي امنيت دارد و اعلام مي‏كند كه اين سيستم‏ها مي‏توانند سبب انحرافكلاهك‏هاي اتمي و دفع حملات موشكي شوند اما اين ادعاها خيالي، بي پروا وخطرناكند.