1827فرانسه ـ اصطبل و کبوترخانه: این تصویر مبهم یکی از نخستین عکسهای گرفتهشده به وسیله آدمی است. مخترع فرانسوی به نام نيسه فور نيپس NicéphoreNiépce و برادرش کلود از سال 1793، روی روشهای مختلف عکسبرداری کارمیکردند. آنها چون مواد حساس به نور مناسب نداشتند، مجبور بودند زماننوردهی را بسیار طولانی کنند. به عکسهای اولیه آنها را هلیوگرام میگفتندو زمان نوردهی این عکسها، 8 ساعت بود. این عکس گرچه نخستین عکس گرفته شدهنیست ولی قدیمی ترین عکس به جامانده از این مخترع فرانسوی است.

[HR]

1855-جنگ کريمه: راجر فنتون Roger Fenton را میتوان یکی از نخستین عکاسان جنگدانست. او در سال 1855 با دشواتری فراوان و در حالی که با بیماری وبامبارزه میکرد و درد دندههای شکسته را تحمل میکرد، وسایل عکس برداری رابر پشت اسبها به مناطق جنگی کریمه برد و 350 عکس از این جنگ گرفت. ولی نهملکه انگلیس و نه دیگر پشتیبانان مالی وی حاضر نشدند عکسهای وی را ازاجساد و تآثیرات مخرب جنگ را ببینند.
[HR]

1896-نخستين عکس اشعه ايکس گرفته شده از انسان: این عکس تصویری است از دست وحلقه ازدواج ويلهلم کنراد رونتگن. شخصی که نخستین بار متوجه شد با اشعهایکش ساطع شده از سیانید باریم، میتوان داخل بدن را مرئی کرد.
[HR]

17دسامبر 1903: اورویل و ویلبر رایت دو مکانیک دوچرخه، برای اولین بار درآمريکا پرواز کردند. گرچه پرواز اول فقط 12 ثانیه طول کشید ولی آغازی شدبرای تحولی جدی.
[HR]

1910-انگلستان: لوئيس هاينه Lewis Hine با عکس هایش همان کاری را انجام داد کهچارلز دیکنر با رمان هایش. هاینه با سفر به مناطق مخالف کشور عکسهایی اززندگی دشوار کارگران کودک گرفت. در این عکس گروهی از کارگران کودک دیدهمیشوند که کارشان جدا کردن زغال سنگ از خرده سنگها است.
[HR]

25مارس سال 1911: صاحبان یکی از کمپانیهای تولید لباس زنانه در نیویورکهمیشه درهای واحدهای تولیدی اش را قفل میکرد تا مطمئن شوند زنان جوانمهاجر محل کار را ترک نمیکنند و چیزی نمیدزدند. وقتی در طبقه هشتم اینکارخانه آتش سوزی به راه افتاد، در عرض تنها 30 دقیقه، 146 کارگر مردند.بسیاری از کارگران خود را از بالا به پایین پرت کردند. این حادثه باعث شدتوجه بیشتری به امنیت واحدهای تولیدی شود.
[HR]

1923-کمال آتاتورک بنيانگزار ترکيه نوين: او که شيفته فرهنگ غرب بود حجاب رابراى زنان عثمانى منسوخ و براى اولين بار با همسرش که بدون چادر در ملاعامظاهر شده بود عکس گرفت. کارى که دقيقاً چند سال بعد الگوى رضا شاه درمبارزه با چادر در ايران شد.
[HR]

21ژانويه 1924: مرگ لنين رهبر انقلاب بلشويکى روسيه و بنيانگذار حکومتشوراها پس از مرگش موميايى و جسد او به موزه اى در مسکو منتقل شد.
[HR]

6 اکتبر 1927: نخستين فيلم ناطق جهان The Jazz Singer توليد و به دوران درخشان سينماى صامت پايان داد.
[HR]

1928- الکساندر فلمنيگ کاشف پنی سيلين (نخستين آنتی بيوتيک) در حال کشت دارويى که انقلابى در پزشکى قرن بيستم ايجاد کرد.
[HR]

12مارس 1930: آغاز راهپیمایی 240 مایلی گاندی برای براندازیاستعمارانگلستان. او در مبارزه با سلطه انگليس بر کشورش روش مبارزه منفىرا برگزيد و پيروز شد.
[HR]

1930:آمريکا و اعدام سياهان به وسيله سفيدان: این عکس در سال 1930 گرفته شدهاست و صحنه اعدام غیرقانونی دو سیاه متهم به جنایت را که اصطلاحا «لينچ»نامیده میشد، نشان میدهد. این دو نفر به وسیله انبوهی از مردم از زندانایالتی، غیرقانونی و به زور بیرون آورده شدند و پس از شکنجه به دار آویختهشدند. چهرههای بی تناسب شاد مردم، منقلب کننده است:
[HR]


29سپتامبر 1932، طبقه 69 آسمانخراش در حال ساخت GE Building در منهتننيويورک - پس از رکود بي سابقه اوايل دهه 1930 در آمريکا کارگاه هاىساختمانى تعطيل و کارگران بيکار شده در حال استراحت و خواندن اخبار روزهستند.
[HR]

9آگوست 1936، برلين: جسی اوونز در ورزشگاهی که هیتلر در آن حضور دارد،برنده دوی 100 متر المپیک میشود. جسى اوونز سياه پوست در آن سال 4 مدالطلاى خود را از چنگ ورزشکاران آلمانى که به اعتقاد هيتلر نژاد برتر بودنددر آورد. در آن روز هيتلر از شدت خشم استاديوم را ترک کرد.
[HR]

3مارس 1938: نخستين چاه نفت عربستان سعودی: کشور باديه نشين عربستان کهازفقير ترين کشورهاى جهان به شمار مى آمد پس از اکتشاف نفت به ثروتهنگفتىرسيد.
[HR]

سپتامبر1939: رژه سربازان آلمان نازى در حضور پيشوا در لهستان: سربازان آلمانى درمدت يک روز لهستان را به اشغال خود در آوردند و آتش جنگ جهانى دوم را شعلهور ساختند.
[HR]

7دسامبر 1941؛ حمله به پرل هاربر: خلبانان نيروى هوايى امپراتورى ژاپن باحمله اى برق آسا به ناوگان دريايى آمريکا در پرل هابر (اقيانوس آرام) يورشبردند و علناً باعث ورود آمريکا به جنگ جهانى دوم شدند.
[HR]

1941-پرتره وينستون چرچيل: این عکس به وسیه یک عکاس کانادایی هنگامی که چرچیلبه اتاوا رفته بود، گرفته شد. این پرتره یکی از مشهورترین پرترههای جهاناست و گفته میشود پرتیراژترین پرتره دنیاست. علاوه بر این، از این عکس بهعنوان روى جلد مجله تایم هم استفاده شد.
[HR]

1945-ژاپن، برافراشتن پرچم آمريکا در آيوو جيما: این عکس در تاریخ 23 فوریه سال1945 گرفته شده است. شاید قبل از دوگانه کلينت ايستوود به درستی با اینعکس آشنا نبودیم. ولی «پرچم پدران ما» و نسخه ژاپنی این فیلم «نامه هايیاز آيوو جيما» کاملا ما را با این عکس آشنا کرد
[HR]

1945-هيروشيما؛ سه هفته پس از انفجار بمب اتمی: آمریکاییها و هر کس دیگری درجهان خبر واقعه را شنیدند و فهمیدند که بمبی قوی هیروشیما را نابود کردهاست، ولی تا هنگامی که سه هفته بعد عکسهای هوایی از شهر ویران شده گرفتهنشد، هیچ کس تصور درستی از میزان تخریب نداشت
[HR]

1945- هيروشيما پس از انفجار بمب اتمی: سرباز ژاپنی در محلی که قبلا سربازخانه در آنجا برپا بوده، قدم میزند
[HR]
اول اکتبر 1949: مائو تولد جمهوری کمونيستی چين را اعلام میکند: ظهور يک ابرقدرت کمونيست ديگر در آسيا