[JUSTIFY]اشتیاق و علاقه نسبت به علمنجوم باعث شد سه ماجراجوی بریتانیایی هواپیمای کاغذی را به لایهاستراتوسفیر زمین ارسال کنند تا تصاویری را از ارتفاع 27 هزار متری زمینبه ثبت برساند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]به گزارش آخرین نیوز به نقلاز مهر، سه مرد بریتانیایی مشتاق علوم فضایی، توانستند با موفقیت یکهواپیمای کاغذی مجهز به دوربین عکاسی را به ارتفاع 27 هزار و 127 متری اززمین ارسال کنند، جایی که هواپیما در آن عکسهایی از تاریکی فضا به ثبترسانده و به سمت زمین حرکت کرده است.
طیاجرای پروژه پاریس (Paper Aircraft Released Into space) این هواپیمایکاغذی با استفاده از یک بالن مطالعات آب و هوایی به لایه استراتوسفیر بردهشد و سپس با استفاده از دستگاه آزاد سازی از بالن جدا شده و به شکل یکگلایدر به سوی زمین حرکت کرد.
اینهواپیما از قطعات کاغذی ساخته شده که به سادگی در هم تا خورده اند و باوجود اینکه هواپیمای "ولچر 1" به نظر بسیار پیچیده و مهندسی ساز به نظر میرسد، با نگاهی دقیق پی به ساده بودن و کاغذی بودن آن خواهید برد.
ولچر1 به جعبه حمل باری وصل شده بود که این جعبه حاوی دوربینهای عکاسی وتصویربرداری، GPS، فرستنده رادیویی و دستگاه رهاسازی نیز به بالن مطالعاتیوصل بود. خود هواپیما نیز به سیستم GPS، یک دوربین مینیاتوری و یک خلبانپلاستیکی مجهز بود.
اینپرواز آزمایشی 28 اکتبر و خارج از مادرید اسپانیا انجام گرفت و "استیودانیلز"، "جان اوآتز" و "لستر هینس" هواپیمای خود را به همراه بالن به جوزمین فرستادند. کل اجرای این پروژه 90 دقیقه به طول انجامید و هواپیما بافاصله 161 کیلومتری از منطقه پرتاب و در حالی که بر روی یکی از بالهایشحفره ای دیده می شد، به زمین فرود آمد.
[/JUSTIFY]