یکی از فضانوردانی که در ایستگاه فضایی بین المللی ساکن است موفق شد تصاویری بسیار دیدنی از شهرهای زمین در شب تهیه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کسانی که در ایستگاه فضایی بین المللی اقامت دارند به خوبی می دانند که شهرهای زمین هرگز نمی خوابند.

بهتازگی یک فضانورد خوش ذوق به نام "داگ ویلاک" که در حال حاضر در مداراقامت دارد تصاویری شگفت انگیز از شب زمین تهیه کرده است که فضای وسیعی ازلندن، پاریس، جنوب مدیترانه، مصر در رودخانه نیل، اسپانیا و ایتالیا رانشان می دهند.

این فضانورد خوش قریحه که این تصاویر را در مدت 12شب از ایستگاه فضایی گرفته است در این خصوص توضیح داد: "شما می توانید شفقشمالی را در بالای این شب زیبای اروپا تماشا کنید و از نور شهرهای پاریس ولندن لذت ببرید. ما در اینجا تصاویری زیبا از یک شب سرد پاییزی اروپا راداریم و می توانیم مدیترانه را در مرز میان فرانسه و ایتالیا و موزائیکهایزیبای در امتداد خط ساحلی والنسیا در اسپانیا تا لیورنو در ایتالیا راببینیم."

وی در توصیف شاعرانه خود از تصاویر شب زمین افزود: "درادامه، ما چشم اندازی از شب رودخانه نیل را داریم که از میان بیابان مصرتا دریای مدیترانه گسترده شده و قاهره که در دلتای رودخانه خودنمایی میکند."


براساس گزارش دیلی میل، این فضانورد ساکن ایستگاه فضاییادامه داد: "بسیار شگفت انگیز است که نور شهرهای بزرگ و کوچک را از چشمانداز عمق فضا تماشا کنی. دلم برای این چشم اندازه زیبا از دنیای شگفتانگیزمان تنگ خواهد شد."

دریای مدیترانه خط ساحلی شهرهای والنسیا در اسپانیا و لیورنو در ایتالیاشبه جزیره فلوریدا در جنوب شرقی آمریکاروشنایی قاهره در دلتای نیل، رودخانه نیل و دریای مدیترانه در میان تاریکی صحرای شمال آفریقاشفق زیبای شمالی بر فراز شب اروپا و نمایشی دیدنی از روشنایی پاریس و لندن
شهر استانبول در ترکیه، تنها شهری در دنیا که پل رابط میان دو قاره است.
استانبول در تاریکی دریای سیاه در شمال و دریای مرمر در جنوب می درخشد

خبرگزاري مهر