عرق کارگری بر پیشانی آدم معروف ها !

به گزارش [HIGHLIGHT=#ffff00]آخرین نیوز [/HIGHLIGHT][HIGHLIGHT=#f79646]به نقل از خبر[/HIGHLIGHT] بیژننوباوه، نماینده مردم تهران در مجلس می گوید سید مهدی رحمتی از سپاهان یکمیلیارد تومان پول گرفته است. گلر زردها به خشم می آید و می گوید: «منخیلی زحمت کشیدم که به اینجا رسیدم. زمانی که با ماشین در خط راه آهن-خانیآباد مسافرکشی می کردم این آقایان کجا بودند؟ هنوز به محله قدیمی امان میروم، همان جایی که مسافرکشی می کردم. کار کردن را عار نمی دانم.»
سرگذشتاغلب فوتبالیست های معروف چنین است. آنها که معمولا فوتبال را از زمین هایخاکی جنوب شهر شروع کرده اند و بعدها، چنین روزهایی را رد کرده اند تاتبدیل به آدم های متمولی شوند. حرف های سید مهدی رحمتی بهانه ای شد تاتلنگری به گذشته برخی از فوتبالیست ها زده شود. کسانی که هنوز بازی می کندو یا از فوتبال خداحافظی کرده اند. در گذشته فوتبالیست ها اینقدر معروفنبودند تا چنین پول های هنگفتی را به جیب بزنند. برخی از آنها حتی دردوران اوج فوتبال خود که پیراهن تیم ملی را هم به تن می کردند، مجبوربودند بعد از تمرین به دل خیابان های شهر بزنند و مسافرکشی کنند، مانندکاظم سید علی خانی، غلامرضا فتح آبادی، پرویز مظلومی و عبدلعلی چنگیز. فتحآبادی در دوران اوج خود که در تیم ملی هم خوش می درخشید، مسافر کشی میکرد.
پرویز مظلومی سرمربی فعلی استقلال درباره آن روزها می گوید:«سال 62 و در بحبوحه جنگ تحمیلی اوضاع و احوال فوتبال چندان رو به راهنبود. در آن سالها کاپیتان استقلال بودم اما عملا از فوتبال چیزی عایدمنمیشد و مجبور بودم برای امرار معاش چند ساعتی هم با تاکسی کار کنم.بازیکنان سرشناسی مثل عبدالعلی چنگیز و غلامرضا فتحآبادی که هم تیمیهایمن بودند، روی تاکسی کار میکردند.»
مظلومی در خط یوسف آباد ولی عصرکار می کرد و از هر مسافری پنج تومان کرایه می گرفت! برخلاف او و سهبازیکن دیگر کاظم سیدعلی خانی هنوز با تاکسی کار می کند و خرج خود وخانوده اش را با سختی به دست می آورد. روایت های جالب دیگری هم از شغل هایبرخی از بازیکنان در دوران بازیگری و یا پیش از آن وجود دارد که اشاره بهآنها، نشان می دهد فوتبالیست ها آنقدر راحت که فکر می کنید، تبدیل بهانسان های پولداری نشده اند.
رحمتی در ماشین می خوابید!
سیدمهدی رحمتی می گوید پیش از اینکه فوتبال بازی کند در خط راه آهن-خانی آبادمسافرکشی می کرده است. او به دلیل پاره ای از مشکلات خانوادگی حتی بعضی شبها مجبور بود در پیکان گوجه ای اش شب را صبح کند.
صادقی مسافرکشی می کرد
امیرحسین صادقی مدافع معروف استقلال هم مسافر کشی می کرد. اودر سال 79 و دردورانی که تیم در امید استقلال بازی می کرد، همزمان در یک آژانس واقع دربهار شیراز کار می کرد تا بتواند خرج خود را در بیاورد. ماشین او یک پیکانخسته بود!
عنایتی، کارگر ساده
رضا عنایتی ازگفتن واقعیت ها ابایی ندارد. مهاجم این روزهای سپاهان که رکورد گلزنی درتاریخ لیگ را مال خود کرده، در سن 15 سالگی در مشهد دست فروشی می کرد. اوبعدها به یکی از کارخانه های فرش بافی رفت و در آنجا کارگری کرد. او بعدهاتبدیل به ستاره ابومسلم شد و با حضور در استقلال و امارات پول های زیادیبه جیب زد.
ستاره وانت دار
عباس کارگر ستارهاسبق تیم ملی و پرسپولیس هنوز با وانت کار می کند. او که در فوتبال به هیچنرسید مجبور است برای امرار معاش خود و خانواده اش با وانت بارکشی کند.
دایی دستفروشی کرده؟
علیدایی یک بار اعلام کرد در دوران دانشجویی دست فروشی می کرده و با کارگریبه اینجا رسیده است. ولی دوستان نزدیک دایی که سال هاست با او ارتباطنزدیکی دارند می گوید، این businessman معروف هیچ گاه دست فروشی نکرده چونوضع مالی خانواده اش بد نبوده است.
شماره هست مسافرکش
علیکریمی شماره هشت تاریخی فوتبال ایران سال 71 در کرج مسافرکشی می کرد. اویک پیکان گوجه ای داشت. کریمی قبل و بعد از تمرین پرسپولیس با ماشین خودکار می کرد تا خرج خود را در بیاورد. نقل است زمانی که او به دفتر یکی ازروزنامه های ورزشی رفت بود، برای آنکه نشان دهد واضع مالی بسیار بدی داردتمام دارایی اش را رو کرد که یک اسکناس هزار تومانی بود.
جوراب فروشی که مشهور شد
حسنخان محمدی ستاره سابق پرسپولیس که سال ها پیراهن این تیم را به تن کرد پیشاز آنکه آدم معروفی شود مجبور بود با دست فروشی خرج خود را در بیاورد. یکیاز دوستان نزدیک او می گوید در ابتدای دهه 70 خان محمدی در شهرک عربوسعادت آباد بساط جوراب فروشی راه می انداخت و مشتریان را روی هوا می زد!
مربی کارت فروش
یکیاز معروف ترین مربیان فوتبال ایران که در حال حاضر بنا به دلایلی نمیتواند کار کند، روزی مجبور شد برای کسب درآمد راهی خارج شود. او به ژاپنرفت تا کسب و کاری به راه بیاندازد اما در نهایت به دلیل فروش کارت تلفنتقلبی دیپورت شد تا به ایران بازگردد.
ستاره ای که تاکسی پدرش را فروخت
ستارهاستقلال هیچگاه با تاکسی کار نکرد اما به دلیل آتش گرفتن دکان پدرش کهتمام دارایی او بود، برایش یک تاکسی خرید تا با آن کار کند. این ستاره آبیها که رقیب اصلی علی دایی در بیزینس است و ماهیانه میلیاردها به جیب میزند، بعدها مجبور شد این تاکسی را بفروشد چون پدرش به مسافران می گفت کهاین ستاره، پسرش است!
کیا، ماهر در پشم چینی!
مهدیمهدوی کیا هنوز پشم های گوسفندان را می چیند. او که پیش از تبدیل شدن بهیک فوتبالیست معروف مجبور بود در مزرعه پدرش در روستای چشمه اراک کند،علاوه بر کارهای کشاورزی در دامداری هم فعالیت زیاد می کرد. دوستان نزدیککیا می گویند او حتی زمانیکه در آلمان بازی می کرد، در زمان تعطیلات بهمزرعه پدرش سر می زد تا در اموارات به او کار کند. می گویند مهدی در چیدنپشم های گوسفندان تبحر ویژه ای دارد!
گلر مسافر کش
وحیدقلیچ گلر اسبق پرسپولیس در سال 72 یک پیکان داشت و در آژانس کار می کرد.گلر مطرح قرمزها بارها از این موضوع گفته است. او با پیکان خود خرجخانواده اش را می داد.
ستاره های شالیزار!
شیثرضایی و مهرداد اولادی که هر دو اصلیتی مازندرانی دارند پیش از آنکهفوتبال بازی کنند، مجبور بودند کشاورزی کنند. شیث در یکی از شهرهای ساریکشاوری می کرد و مهرداد اولادی در شالیزارهای قائمشهر. این دو الان درپرسپولیس و ملوان به آب و نانی رسیده اند و کمتر راه شان به ولایت شان میافتد!
کبوترداری!
بعضی از بازیکنان فوتبال هماز طریق جانوران مخارج خود را در می آورند. بعضی از این فوتبالیست ها کههنوز به شغل کبوتر داری مشغول هستند، با هر نقل و انتقالی پرنده های زبانبسته خود را به محل زندگی شان می برند. یکی از این فوتبالیست ها که دربوشهر بازی می کند از دوران بچگی به کار با کبوتران و جلد کردن آنها علاقهویژه ای داشت. او مخارج خود را از طریق جوجه کشی در آورد. این بازیکناستاد برخی از ستاره های فوتبال ایران در امور کبوترداری هم هست. یکی ازشاگردان او در پرسپولیس بازی می کند!