بهگزارش «شیعه نیوز» به نقل از جهان، پارک های تهران این روزها شاهد دخترانو پسرانی است که با پاوراسکیپ هایی که از طريق شهرداری هاي برخي مناطق درپارك ها در اختیار آنان قرار می گيرد، مانند کانگورو در سطح پارک ها مشغولبازی و رقابت های رفاقتی هستند.
نکته قابل توجه در این میان میانگینسنی استفاده کنندگان از این وسیله است که می توان گفت معمولا جوان های بین18 تا 30 سال هستند. همچنین این وسیله به دلیل کاربردی که دارد حتما بایدبا لباسی مورد استفاده قرار گیرد که دست و پای استفاده کننده را نگیرد وهمین موضوع نیز بهانه ایی می شود تا دختران جوان بدون رعایت اصول اخلاقی وبا کمترین پوشش، پاور اسکیپ را به پاهای خود ببندند و در طول پارک تا طول2متر و با سرعت 50کیلومتر در ساعت بپرند.
همچنین این وسیله هیجانانگیز بهانه ایی شده تا گروه هایی از دختران و پسران بر سر برد یا باختفرد مورد نظر شرط بندی هایی علنی انجام دهند!
پاوراسکیپ یا (flyjumper) کفش های فنری هستند که می توان مانند کانگورو با آنان پرید وجدیدا شهرداری در پارک های بالای شهر(بیشتر پارک های منطقه 2) آنها را دراختیار پسران و دختران قرار می دهد.
شهرداری می توانست با ایجاد حریمهایی میان افراد، در حین استفاده از امکانات پارک ها، از ایجاد بی بند وباری در میان برخی از جوانان نیز بکاهد.
گفتنی است در خصوص ورزشاسکیت نیز همین وضعیت وجود دارد. عدم نظارت در این بخش هم باعث شده استروابط بسیار نامناسب و خلاف شئونات اخلاقی برای عده ای که بیشتر هم برایسوء استفاده آمده اند ایجاد شود.
جا دارد مسؤولان محترم شهرداري هاياين مناطق، علاوه بر ايجاد امكانات جهت گذران اوقات فراغت جوانان كه درجاي خود كاري لازم و پسنديده است، به فرهنگ سازي متناسب با شؤونات شرعي وعرفي هم توجه لازم را بنمايند.