بی بی سی - امیرنشین ابوظبی که نود درصد ذخایر نفتی امارات متحده عربیرادر اختیار دارد در حال ساختن بندرنفتی عظیمی در ساحل دریای عمان است تادرصورتی که ایران تصمیم به بستن تنگه هرمز بگیرد، برای صدور نفت خودنیازیبه خلیج فارس و تنگه هرمز نداشته باشد.

روز گذشته، پایگاهیدریاییکه فاز اول این بندر محسوب می شود در امیرنشین فجیره افتتاح شد و درحالحاضر عملیات ساخت بندر نفتی و خط لوله ای که چاههای نفت امیرنشینابوظبیرا به این بندر وصل کند ادامه دارد.

شصت درصد از نفت جهانرانفتکشهایی حمل می کنند که از تنگه هرمز رد می شوند و برخی مقاماتنظامیایرانی بارها هشدار داده اند که در صورتی که ایران هدف حمله قراربگیرد بابستن تنگه هرمز از صدور نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به جهانجلوگیریخواهند کرد.

یکی از تازه ترین این هشدارها حدود سه ماه پیشاز زبانسرتیپ علی شادمانی، رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایرانبیان شدکه گفته بود در صورت هر تحرکی علیه کشورش، نیروهای ایرانی طی سهاقدامهمزمان، دست به کنترل تنگه هرمز خواهند زد، به پایگاههای نظامیآمریکا درعراق و افغانستان آسیب خواهند رساند و آرامش حکمفرما بر اسرائیلرا به همخواهند زد.

وی گفته بود که نیروهای ایرانی در مورد در اختیار گرفتن کامل تنگه هرمز تاکنون چندین رزمایش انجام داده اند.

فوریه(بهمن)گذشته از سعود الفیصل، وزیرخارجه عربستان سعودی در نشست خبریمشترکش باهیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پرسیده شد که اگر ایران تنگههرمز راببندد واکنش دولت سعودی چه خواهد بود که وی در پاسخ گفته بود بستنتنگههرمز اعلام جنگ بین المللی به جهان است.

عصر ایران