مدیر عامل گوگل از راه اندازی شبکه اجتماعی جدیدی با نام Google Me توسط گوگل برای رقابت با فیس بوک خبر داد.
اریکاشمیت، در کنفرانس Zeitgeist در آریزونای آمریکا اعلام کرد که شبکهاجتماعی Google Me را برای رقابت با فیس بوک از پاییز ارایه میکند.
براساس اطلاعاتی که در این زمینه منتشر شده، Google Me، هاب مرکزی برای شبکهاجتماعی نخواهد بود، اما به همراه اجزای شبکه اجتماعی به سرویس های حاضرگوگل اضافه می شود.
به نظر می رسد گوگل در حال تلاش برای رقابت با فیس بوک با 500 میلیون کاربر است.
انتظارمی رود شبکه اجتماعی Google Me به کاربران امکان دهد صفحات و ویدیوها رابا کانتکت های اجتماعی در یک بخش خصوصی با شبکه اجتماعی Google Me گوگلببینند.
البته هم اکنون نمی توان پیش بینی کرد که آیا گوگل در ارایهاین سرویس اجتماعی با توجه به شکست هایی که در زمینه ارایه شبکه Orkut درسال 2004 یا Google Buzz که به تازگی ارایه شد، روبه رو شد، آیا موفقیتیکسب خواهد