فروش جديدترين مدل آيفون اپل در برزيل آغاز شده اما به دليل مالياتهايوارداتي سر به فلك كشيده، مردم در اين كشور ناچارند بيش از هر مكان ديگريدر جهان براي خريد آن پول پرداخت كنند.
اين گوشي به قيمت بيش از هزاردلار در برزيل به فروش ميرود كه بسيار بالاتر از قيمت تعيين شده 200 دلاربراي اين تلفن هوشمند در آمريكا است.
البته اين گوشي در آمريكا باقيمتهاي يارانهيي تنها به كاربراني عرضه ميشود كه قراردادهاي خدماتتلفن همراه طولاني مدت دارند. طبق فهرست مقايسه قيمت فروشگاه اپل كه توسطپورتال ناشر مجله برزيلي "آبريل" چاپ شده، آيفون در برزيل از ساير نقاطجهان گرانتر است.
مدل 16 گيگابايتي ارزانقيمت در برزيل هزار و 48 دلار و مدل گرانتر 32 گيگابايتي هزار و 223 دلار عرضه ميشود.
بهجزآمريكا و ژاپن كه در آنها يارانه به قيمتهاي آيفون تعلق ميگيرد،ارزانترين مكان جهان براي خريد اين گوشي هنگ كنگ است كه در آن مدل 16گيگابايتي 643 دلار و مدل 32 گيگابايتي 759 دلار عرضه ميشود.
پس ازبرزيل، ايتاليا دومين كشور گران جهان براي خريد آيفون است كه مدل 16گيگابايتي در آن 848 دلار و مدل 32 گيگابايتي هزار و 21 دلار قيمت دارد.