ولین نمونه آزمایشی تلفن همراه نسل چهارم با دو صفحه نمایشگر ساخت روسیه با حضور دیمیتری مدودوف رئیس جمهور این کشور رونمایی شد.


بهگزارش مهر، رئیس جمهور روسیه ژوئن گذشته در سفر خود به آمریکا از سیلیکونولی کالیفرنیا و به ویژه شرکت اپل بازدید کرد و در این بازدید، استیو جابزیک دستگاه آی- فن نسل چهارم را به مدودوف هدیه کرد.


وی همچنین در این سفر، متن سخنرانی خود را در دانشگاه استانفورد مستقیما از روی یک دستگاه "آی- پد" خواند.


ویدر این سخنرانی گفت: "من می خواستم با چشمان خودم منشاء این موفقیت راببینم. اکنون اینجا در سیلیکون ولی و استانفورد هستم و به همه شما حسودیمی کنم که در این راه بسیار خوب قرار گرفته اید."


به نظر میرسد که حسادت چند ماه قبل مدودوف اکنون به ثمر رسیده است به طوری که ویهمراه با "سرگی چمزوف" شماره یک فناوریهای روسیه از اولین نمونه آزمایشیتلفن همراه نسل چهارم ساخت این کشور رونمایی کرد.


این تلفنهمراه ابداعی روسیه که می تواند در تایوان تولید شود برپایه سیستم عاملآندروئید است. علاوه بر نسل چهارم بودن این تلفن همراه، ویژگی منحصر بفردآن در برخورداری از دو صفحه نمایشگر است.


تولید این تلفن همراهاز می 2011 آغاز خواهد شد. تصاویر منتشر شده از این دستگاه بسیار محدوداست باوجود این، اطلاعات ارائه شده در خصوص این تلفن همراه نسل چهارم نشانمی دهد که نمایشگرهای این مدل دارای "جوهر الکترونیک" (e-ink) هستند. بهاین ترتیب خواندن از روی این تلفن همراه آسانتر شده و تاحد قابل توجهی نیزدر شارژ باتری صرفه جویی می شود.


براساس گزارش وب نیوز، اینتلفن همراه اسرارآمیز با دو صفحه نمایشگر زودتر از یکسال آینده وارد بازارنخواهد شد با وجود این به نظر می رسد که روسیه درحال برداشتن اولین گامهایخود برای ساخت یک سلیکون ولی است.