بهگزارش شيعه آنلاين به نقل از جوان، در چند ماه گذشته همزمان با جمع آوریتعداد قابل توجهی از فیلم های غیر اخلاقی از سطح شهرها به ویژه پایتختتوسط نیروی انتظامی، عوامل فروش فیلم های مبتذل خرید و فروش آنلاین وارسال پستی آثار مبتذل را در دستور کار خود قرار داده است.
طی چند ماهاخیر، پیام هایی تحت عنوان « فیلم های داغ » به آدرس های پست الکترونیکیافراد (ایمیل) ارسال می شود که در این پیام ها مشخصات فیلم های مبتذل روزدنیا و آخرین سریال های غربی به همراه داستان و تصاویری از فیلم درج شدهاست.
برپایه این گزارش، در این پیام ها از مخاطب خواسته می شود که فیلمهای مورد نظر خود را انتخاب کرده و بعد از پرداخت اینترنتی هزینه فیلم وکرایه حمل پستی، نشانی مورد نظر را به یک شماره تلفن همراه پیامک کند.
اینگروه ها برای جذب بیشتر مخاطب، کسب درآمد و اشاعه فساد اخلاقی لیست تمامیفیلم های خود را به صورت روزانه برای نشانی های پست الکترونیکی ارسال میکنند.