اين فيلم درباره زني است كه ادعا مي كندتوسط فرا زميني ها ربوده شده و از آنها باردار شده كه آزمايشات روي اين زنحرفهاي آن را تاييد كرد. همينطور جنين موجود فضايي[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


متن مصاحبه به زبان فارسي: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]