مبتکر ژاپنی بزرگترین آدم آهنی (روبات) جهان را با بیش از دو متر طول ساخت.

واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد ، این روبات «ها جیمی 33» نامگذاری شده است.

تولید روبات با طول بلند به علت دشوار بودن حفظ تعادل آن، به محاسبات دقیقی نیاز دارد.

در تولید این روبات از مواد سبک استفاده شده تا حفظ تعادل آن، آسانتر باشد.

وزن این روبات کمتر از 20 کیلوگرم است.

هم اکنون نیمی از روبات های جهان در ژاپن تولید می شود.

سالیانه 400 هزار روبات در اندازه ها و شکل های مختلف در ژاپن ساخته می شود.
پیش بینی می شد، حجم بازار جهانی ساخت روبات به 10 میلیارد دلار برسد.
منبع:تکناز