ماتیاس روست جوان 19 ساله اهل آلمان غربی شاید ازسر رو کم کنی و شور جوانی بود که با یک هواپیمای اجاره ای سسنا172 یکموتوره از هلسینکی پایتخت فنلاند حرکت کرد و با گذشتن از سیستم دفاع هواییشوروی در میدان سرخ مسکو در نزدیکی کاخ کرملین هواپیما را به زمین نشاند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

نویسنده وبلاگ "[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]"در جدیدترین مطلب وبلاگ خود ماجرای تحقیر شوروی با هواپیمای اجاره ای توسطیک جوان 19 ساله را روایت کرده و نوشت: در 28 مه سال 1987 واقعه ای عجیبدر دنیا رخ داد که بازتابهای زیادی در رسانه های جهان داشت. ماتیاس روستجوان 19 ساله اهل آلمان غربی شاید از سر رو کم کنی و شور جوانی بود که بایک هواپیمای اجاره ای سسنا172 یک موتوره از هلسینکی پایتخت فنلاند حرکتکرد و با گذشتن از سیستم دفاع هوایی شوروی در میدان سرخ مسکو در نزدیکیکاخ کرملین هواپیما را به زمین نشاند.

جالب اینکه این اتفاقدقیقا در روز «مرزبانان» که به افتخار هوشیاری کسانی که از مرزهای شورویدر برابر جاسوسان و مهاجمان خارجی پاسداری می کردند به این نام نامگذاریشده و تعطیل رسمی بود به وقوع پیوست و باعث تحقیر شوروی در دنیا شد. شدتاین تحقیر به حدی بود که گورباچف مجبور شد مارشال سرگی سوکولف وزیر دفاعشوروی و نیز فرمانده نیروی هوایی را از سمت خود برکنار کند. اما این دونفر تنها قربانیان نبودند بلکه 2000 افسر دیگر هم از کار اخراج شدند.

جالبتر اینکه ماتیاس روست گواهی نامه پرواز خود را پاییز 1986 گرفته بود وهنوز چند ماهی بیشتر از گرفتن این گواهینامه نمی گذشت و او یک خلبانآماتور به حساب می آمد. بد نیست بدانید نیروی هوایی شوروی پیش از آن یکهواپیمای جاسوسی «یو-2» ایالات متحده و جت مسافربر پرواز 007 کره جنوبی راساقط کرده بود و همه دفاع هوایی شوروی را خلل ناپذیر می دانستند.

بعداز فرود ماتیاس روست در میدان سرخ مسکو او را بازداشت کردند و به جرمتهدید حریم هوایی شوروی به 4 سال حبس محکوم شد. اما بعد از سپری کردن 432روز در کمپ کارگران شوروی آزاد شد و به آلمان غربی بازگشت. در مدتی که درزندان مسکو حبس بود 10 کیلو وزن کم کرد و هر دو ماه یکبار والدینش برایدیدنش به مسکو می رفتند، والدینی که خیلی از دست پسرشان عصبانی بودند.ماتیاس نقشه اش را با کسی در میان نگذاشته بود چرا که فکر می کرد خانوادهو دوستانش مانع انجام این کار می شوند.

او می گوید در آن سن و سالخیلی سیاسی بوده است و علاقه مند به ارتباط بلوک شرق و غرب - ارتباطگورباچف و رئیس جمهور ریگان - او می خواست با به پرواز در آوردن هواپیماپیام آور صلح در جهان باشد بدون اینکه تمایلی به اندیشیدن در مورد عواقباین کار داشته باشد!

پس از وقایعی که برای روست در آلمان پیش آمدمدرک پروازیاش را از وی گرفتند، با این حال روست چندی بعد در یکی ازکشورهای آمریکای جنوبی مدرک پروازی گرفت. بعدها او با دختر یک بازرگانچای هندوستانی آشنا شد و به آیین هندو در آمد. او بارها از قانون سر پیچیکرد و حتی یک بار که در بیمارستان بستری بود به پرستار پیشنهاد بیرون رفتنو خوردن قهوه را کرد که با ناسزا گویی پرستار روبرو شد و وی را با ضرباتچاقو زخمی کرد اما خودش گفت که نمی تواند به یاد بیاورد که در آن لحظه چهاتفاقی افتاد. ماتیاس روست دچار مشکلات روانی شده بود او یک ماجراجوی نادماست چرا که سالها بعد در مصاحبهای گفت: نمیدانم چه چیزی بر من چیره شدهبود. از همه افرادی که به نوعی به آنها آزار رساندهام معذرتمیخواهم.روست میخواهد این واقعه را نیز مانند آنچه پس از فرود در مسکوبرایش اتفاق افتاده بود را از حافظه پاک کند.

وی در سال 1994دوباره به روسیه بازگشت و مورد استقبال قرار گرفت اما مدتی بعد ناپدید شدو احتمال مرگ وی می رفت تا اینکه مشخص گردید وی در فروشگاهی در مسکو مشغولبکار شده است. او هم اکنون و با گذشت بیش از 20 سال از آن حادثه با همسردوم خودش آتنا در شهر کوچکی در نزدیکی هامبورگ زندگی می کند.