شرکت ارتباطات تأمین شمس نوین، اپراتور سوم تلفن همراه کشور ارایه دهندهسرویسهای نسل سوم (۳G، جهت تکمیل کادر پرسنلی خوداز افراد واجدشرایطدارای مدرک کارشناسی و بالاتر در یکی از رشتههای مدیریت، مهندسی صنایع وMBA دعوت به همکاری مینماید.


شرایط عمومی:
تسلط به زبانانگلیسی، دارا بودن ۵ سال سابقه مرتبط برای سمتهای کارشناسی و ۸ سال برایسمت های مدیریتی و ارایه کارت پایان خدمت جهت آقایان. متقاضیان منصوب بهخانواده شهدا و جانبازان در اولویت قرار خواهند داشت.
مدیر فروش وتوزیع – مدیر فروش – کارشناس فروش – مدیر پشتیبانی فروش – کارشناسپشتیبانی فروش – مدیر شبکه توزیع – مدیر فروش الکترونیکی – مدیر بازاریابیتجاری – کارشناس کنترل کیفیت و فرآیندها – مدیر استراتژی بازار – مدیر طرحتجاری – کارشنای بازاریابی جغرافیایی – مدیر قیمت گذاری محصولات – مدیربرنامه ریزی و بازار – مدیر بازاریابی – مدیر محصول و خدمات – کارشناسمحصول و خدمات – مدیر بازاریابی و مشتریان – مدیر شبکه های باند وسیع –کارشناس شبکه های باند وسیع


نحوه تماس:
علاقمندان میتوانند شرح حال حرفهای خود را به زبان انگلیسی به پست الکترونیکی [email:16ckyfrz]hrmktg@tamintelecom.ir[/email:16ckyfrz] ارسال نمایند. درج نام و نام خانوادگی و ردیف شغل درخواستی در موضوع ایمیل ارسالی الزامی است.


متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعیه کامل استخدامی به صفحه ۵ شمار ۵۵۴ نشریه بازارکار مورخ ۸۹/۶/۱۶ مراجعه نمایند.