مدار زیر ولتاژ 6 ولت را به 12 ولت تبدیل میکند.

برای دریافت جریان خروجی بیشتر مقدار خازن های C4/C5/C6 به بیشتر از 2200 میکرو فاراد افزایش یابند.

PCB مدار نیز رائه شده است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت زیر مراجعه کنید.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]