حادثه هولناك در ايلام؛
فردي برادرش را 15 سال در خانه حبس كرد
خبرگزاري فارس: فردي در ايلام با هماهنگي مادرش، يكي از برادران خود را 15 سال در خانه حبس كرد.


بهگزارش خبرگزاري فارس از ايلام به نقل از پايگاه اطلاعرساني پليس، 15 سالقبل اين فرد كه جواني 26 ساله بود توسط برادرش در اتاقي شش متري محبوس ودر اتاق با دستگاه جوشكاري به هم متصل و غير قابل باز كردن شده بود.
عدمارتباط با بيرون و نداشتن همدم و هم صحبت و از طرفي عدم دسترسي به امكاناتبهداشتي سبب شده كه اين فرد از نظر جسمي و روحي بسيار رنجور و حالتيديوانهوار داشته باشد.
برادر اين فرد در تحقيقات انجام شده انگيزه خود را براي دست زدن به چنين اقدامي نزاع و درگيري برادرش در كوچه و بازار عنوان كرد.
اينفرد در اظهارتش به پليس گفته است: " با توجه به اينكه برادرم از لحاظ روحيو رواني مشكل داشت به ناچار با هماهنگي مادرم و براي اينكه به كسي صدمهنزند او را در اتاق زنداني كردم ".
فرد محبوس شده پس از آزادي در بيمارستان بستري و تحت مداوا قرار دارد.