از جمله امکانات جدید سرویس Google Translate میتوان به قابلیت ترجمه ایمیلهای خارجی که به اینباکس کاربران جیمیل وارد میشود، اشاره کرد.

روز گذشته گوگل با انتشار پستی در وبلاگ ترجمه گوگل، از بهبود عملکرد این سرویس خبر داد.

به گزارش ایتنا اکنون علاوه بر تغییراتی که در ظاهر این سرویس به وجود آمده، قابلیتهای مختلفی نیز به آن افزده شده است.

آسانتر کردن استفاده از این سرویس و نیز سادهتر نمودن نمای آن، از جمله اهداف گوگل در پیادهسازی این تغییرات عنوان شده است.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[JUSTIFY]بر این اساس کاربران اکنون میتوانند با استفاده از Google Translate به زبانهای مختلف، در اینترنت دست به جستوجو بزنند.

همچنین امکان ترجمه ایمیلهایی که به اینباکس کاربران جیمیل وارد میشود، یکی دیگر از این ویژگیهای جالب بهشمار میرود.

استفاده از Google Translate بر تلفن همراه نیز قابلیت جدیدی است که گوگل از آن سخن گفته است.

به نظر میرسد این امکانات فعلاً در دسترس کاربران ایرانی قرار ندارد.

آنگونه که خود گوگل اعلام کرده است این تغییرات طی چند روز آتی در اختیار همه کاربران در سراسر جهان قرار خواهد گرفت.[/JUSTIFY][JUSTIFY]منبع: ایتنا[/JUSTIFY]