چيني ها هم موفق به ساخت زيردريايي هايي شدند که قادرند به عمق بيشتر آب بروند

چینیها نام خود را در ردیف پنجم کشورهایی به ثبت رساندند که موفق شده اندزیردریایی هایی بسازند که قادرند به عمیق بیشتر از سه و نیم کیلومتری زیرآب می رود.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی این زیر دریاییسرنشین دار که کارشناسان چینی خود آن را ساخته اند در جنوب دریای چین بهآب انداخته شد و توانست پرچمی را به صورت نمادین در کف دریا قرار دهد.
رسانه های محلی چین می گویند این زیردریایی برای اهداف علمی ساخته شده است.
منبع واحد مرکزی خبر