آيفون ۴ دو سيم کارته شد
یک تیم تحقیقاتی با هک گوشی آیفون4 موفق شدند از آن برای پشتیبانی از دوسیمکارت استفاده کنند.
تاکنون تعداد زیادی گوشی در کشورهای آسیایی با قابلیت پشتیبانی از دوسیمکارتطراحی و تولید شده اما این اولین بار است که گوشی آیفون قابلیت پشتیبانیاز دوسیمکارت را یافته است.
تیم تحقیقاتی USBFever آیفون را هک کردند و با ارایه قابی امکان پشتیبانی از دو سیمکارت در بخش پشتی گوشی را به آن افزودند.
بهاین ترتیب کاربران از این امکان برخوردارند که در یک زمان از دو سیمکارتدر گوشی آیفون 4 بهره ببرند و می توانند در منوی گوشی از یک سیمکارت بهدیگری تغییر دهند.

این قاب ها با قیمت 30 دلار در دسترس کاربران قرار دارد.