موضوع عکس: غلامرضا تختی روبروی شاه ایستاده. سرانکشوری و لشکری و امرای ارتش هم دور تا دور ایستاده اند. تختی در مقابلدیدگاه شاه، بازوبند پهلوانی کشتی ایران را کسب کرده. او حالا باید سرش راخم کند تا شاه، مدال را دور گردنش بیاندازد. اما نمی کند! شاه هم به رویخودش نمی آورد و دست هایش را بالاتر می برد و مدال را تقدیم می کند بهمردی که هیچ گاه، سر خم نکرد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


_________________