بقایای 65 تا 144 میلیون ساله فسیلی به جا مانده از یک تمساح با ویژگی هایمشابه گربه ها که از حشرات و جانداران کوچک تغذیه می کرده است در سواحلرودخانه ای در جنوب غرب تانزانیا کشف شده است.

به گزارش خبرگزاریمهر، در روزگاری در حدود 144 تا 65 میلیون سال پیش، موجودی به نام"پاکاسوچوز کاپیلامای" زندگی می کرد که از بدنی چابک و فرز ودندانهایی مشابه جاندارانی برخوردار بود که از نظر ظاهر و خانواده هیچارتباطی به یکدیگر ندارند.این جاندار تمساح کوتاه قد وچابکی بوده که میلیونها سال پیش در کنار دایناسورها و بر روی زمینی زندگیمی کرده که از سیستمهای رودخانه ای وسیعتر و دشتهای سیلابی مملو ازبافتهای گیاهی برخوردار بوده است.

این جاندار جمجمه ای کوچک و پهن،آرواره زیرین قدرتمند و حفاظهای استخوانی بر روی پشت و دم داشته و بر خلافتمساحهای امروزی، به دلیل نداشتن لایه های زره مانند روی بدنش از چالاکی وسرعت بالایی برخوردار بوده است.

محققان با استفاده از اسکنرهایپرتو ایکس به بررسی فسیل این تمساح پرداخته و از ویژگی های غیر عادیدندانهای این جاندار ماقبل تاریخ شگفت زده شدند، زیرا دندانهای این تمساحبیشتر به پستانداران شباهت دارد تا خزندگان.


باوجود اینکه تمساحهای امروزی دندانهایی مخروطی شکل برای دریدن شکارهادارند، آرواره تمساح ما قبل تاریخ از چند نوع متنوع دندان از جملهدندانهای نیش، دندانهای آسیاب کوچک و بزرگ پوشیده شده است.

اینگونه جدید از آن جهت “Pakasuchus” نامگذاری شده که به زبان سواحیلی Pakaبه معنی گربه و به زبان یونانی Suchus به معنی تمساح است. تمساح گربه ایدر زمانی زندگی می کرده است که ابر قاره جنوبی "گندوانا" در حال تجزیه شدنبه آفریقا، هند، استرالیا، ماداگاسکار و آنتراکتیکا بوده است.

براساس گزارش نیچر، تمساح گربه ای از اعضای نزدیک خانواده تمساح های مدرننیست اما با یکی از زیرشاخه های این گونه جانداری ارتباط دارد. فسیلهاییکه در گذشته کشف شده اند نشان می دهند تمساح های ما قبل تاریخ نسبت بهاعضای مدرن خانواده خود از شکل و ابعاد متنوع تری برخوردار بوده اند.
منبع:
تکناز